Nieodpłatna pomoc prawna w Środzie Śląskiej w 2021 roku

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej rozstrzygnął konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej w Powiecie Średzkim w 2021 roku.

W wyniku konkursu ogłoszonego w 13 października 2020 r. Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej wybrał ofertę Stowarzyszenia  Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” i przyznał dotację w kwocie 64 020 zł  na świadczenie w 2021 roku nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nadzór nad pracą biura pomocy prawnej będzie sprawował starosta średzki Ernest Iwańczuk.

Oprac. Es.

Get involved!

Comments

No comments yet