Prof. Jerzy Przyborowski przejął stery Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Od 1. września Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim kieruje nowy rektor, prof. Jerzy Przyborowski.

Poprzedni rektor, prof. Ryszard Górecki kierował olsztyńskim uniwersytetem przez 17 lat. Nowy rektor dokonał nominacji na stanowiska prorektorów i dziekanów. Jak sam podkreślił, były to decyzje bardzo przemyślane.

Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że przyjęliście państwo moje zaproszenie do współpracy. Podejmowane przez państwa decyzje będą zawsze przeze mnie honorowane, pod warunkiem, że będą zgodne z prawem, z misją i strategią Uniwersytetu, które za chwilę będziemy tworzyć

– zaznaczył rektor UWM.

Prof. Przyborowski mówił m.in. o nowym modelu zarządzania uczelnią, który zamierza wdrożyć.

To model partycypacyjny, w którym na każdym szczeblu zarządzania, od rektora do kierownika dziekanatu, każdy lider otrzyma maksimum władzy, ale i odpowiedzialności i nikt do jego polityki nie będzie się wtrącać

– podkreślił Jerzy Przyborowski.

Oprócz nominacji na stanowisko, każdy z nowo powołanych dziekanów otrzymał informację, jakie środki finansowe ma do dyspozycji.

31 sierpnia tego roku prof. Ryszard Górecki zakończył swoją 5. kadencję na stanowisku rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Był jednym z najdłużej urzędujących rektorów w Polsce.

W kadencji 2020-2024, z nominacji nowego rektora prof. Jerzego Przyborowskiego, funkcje prorektorów pełnić będą:

 • dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej
 • prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – prorektor ds. polityki naukowej i badań
 • prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – prorektor ds. Collegium Medicum
 • dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – prorektor ds. studenckich
 • prof. dr hab. Paweł Wielgosz – prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni
 • dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM – prorektor ds. kształcenia

W kadencji 2020-2024 funkcje dziekanów pełnić będą:

 • prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik – dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
 • prof. dr hab. Iwona Bogacka – dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii
 • dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, profesor UWM – dziekan Wydziału Geoinżynierii
 • dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM – dziekan Wydziału Humanistycznego
 • prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM – dziekan Wydziału Lekarskiego
 • prof. dr hab. Adam Doliwa – dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
 • prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 • dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM – dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
 • dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM  – dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 • prof. dr hab. inż. Adam Lipiński – dziekan Wydziału Nauk Technicznych
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz – dziekan Wydziału Nauki o Żywności
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM  – dziekan Wydziału Prawa i Administracji
 • prof. dr hab. szt. muz. Benedykt Błoński – dziekan Wydziału Sztuki
 • ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM – dziekan Wydziału Teologii
 • dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM – dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego
 • dr Jacek Mrozek – dyrektor Filii w Ełku

Dodaj komentarz