Jak reagować na czyny zabronione popełniane na paradach LGBT?

JAK REAGOWAĆ NA
WYKROCZENIA POPEŁNIANE
NA PARADACH LGBT
PORADNIK INSTYTUTU ORDO IURIS
Redakcja: adw. Rafał Dorosiński
Autorzy: Kamil Smulski, adw. Maciej Kryczka

Wstęp
Parady środowiska LGBT z roku na rok mają coraz bardziej wulgarny
i agresywny charakter. Na całym świecie sześciobarwne manifestacje
są prawdziwym festiwalem zgorszenia. W Polsce ich stałym elementem są prymitywne ataki na katolików i bluźniercze profanacje najświętszych symboli chrześcijaństwa.
Także i w tym roku musimy być gotowi na podobne ekscesy. Dlatego prawnicy Instytutu Ordo
Iuris przygotowali dla Państwa krótki poradnik, odpowiadający na szereg pytań i wątpliwości
związanych z możliwościami reagowania na ordynarne prowokacje. W sposób prosty i przejrzysty
tłumaczą, co może i co powinien zrobić świadek takiego zdarzenia. W poradniku znajdują się wskazówki dotyczące utrwalania naruszeń prawa oraz tego, jak i gdzie należy zgłaszać wszelkie takie
przypadki. Do poradnika dołączamy też wzory zawiadomień o możliwości popełnienia wykroczenia
lub przestępstwa, wraz z kwalifikacją prawną konkretnych przestępstw i wykroczeń, do których
dochodzi często na paradach.

„Krok po kroku”
Gdy widzisz zachowania mogące stanowić wykroczenie lub przestępstwo, w tym postępowanie
sprzeczne z normami akceptowalnego zachowania w miejscach publicznych, takie jak profanacje,
znieważające transparenty, obsceniczne praktyki, wówczas:

Dalsze informacje i praktyczne instrukcje na stronie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris pod linkiem poniżej:

https://ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/Jak%20reagowac%CC%81%20na%20czyny%20zabronione%20pope%C5%82niane%20na%20paradach%20LGBT_0.pdf

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
powstał, by bronić osoby i środowiska zagrożone społeczną marginalizacją bądź wykluczone ze
względu na przywiązanie do naturalnego ładu społecznego i tradycyjnych wartości, poświadczonych
w Konstytucji RP. Działamy na rzecz prawnej ochrony człowieka na każdym etapie życia,
tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, autonomii rodziny, wolności religijnej
oraz prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w zgodzie z własnym sumieniem.
Eksperci z Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris:
• analizują i opiniują projekty ustaw,
• docierają z prawną argumentacją do polityków w kraju i w instytucjach europejskich,
• biorą udział w pracach komisji parlamentarnych,
• przedstawiają opinię w sądach (tzw. amicus curiae),
• monitorują działania administracji publicznej.
Prawnicy z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris:
• występują w obronie rodzin zagrożonych rozbiciem z powodu nieuzasadnionej ingerencji państwa,
• reprezentują przedstawicieli zawodów medycznych i innych grup zawodowych, doświadczających trudności
w profesjonalnym wykonywaniu zawodu zgodnie z osądem własnego sumienia,
• występują jako rzecznicy słowa i zgromadzeń, szczególnie w interesie obrońców życia,
• biorą udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym na rzecz spójności
obowiązującego prawa z porządkiem konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej.
Instytut Ordo Iuris jest fundacją i zakres naszej aktywności jest ściśle uzależniony od funduszy,
które pozyskamy na działalność statutową. Ceniąc sobie niezależność nie korzystamy ze środków
publicznych i grantów, których pozyskanie mogłoby ją ograniczać. Naszą działalność prowadzimy tylko
dzięki hojności naszych Darczyńców, zwłaszcza tych, którzy wspierają nas regularnie
co miesiąc, w ramach Kręgu Przyjaciół (więcej o nas: www.przyjaciele.ordoiuris.pl).
RAZEM MOŻEMY REALNIE WPŁYWAĆ NA RZECZYWISTOŚĆ!

Wykroczenia i przestępstwa popełnione przez uczestników marszów
LGBT, po powiadomieniu odpowiednich służb, można również zgłaszać
do prawników Centrum Interwencji Procesowej Instytutu na rzecz
Kultury Prawnej Ordo Iuris na adres email: interwencja@ordoiuris.pl.
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
biuro@ordoiuris.pl
tel. 22 404 38 50, fax 22 127 91 25

Dodaj komentarz