Gender Historia i Polityka

Państwo polskie nie wypełnia dziś swoich powinności na wielu płaszczyznach, tzn. nie reprezentuje interesu obywatela, mieszkańca naszego kraju. Tak jest w bardzo wielu dziedzinach na wielu płaszczyznach. Wszyscy to obserwujemy i nie jest to zresztą żadna odkrywcza myśl dla kogoś zatroskanego o los naszego narodu. Dzieje się tak ponieważ ludzie trzymający władzę w Polsce są jej jawnymi wrogami ( Platforma Obywatelska i siły za nią stojące). Jednym z wielu kanałów niszczenia polskości jest zła edukacja a często deprawacja zarówno dzieci jak i dorosłych. Wiele słyszymy ostatnio o tzw. ideologii Gender. Jakkolwiek wszyscy mniej więcej wiedzą o co w tym kłamstwie chodzi ( zacieranie różnic miedzy płciami, przywileje dla homoseksualistów i wiążąca się z tym przymusowa demoralizacja dzieci i młodzieży w szkołach), to jednak w istocie swej Gender jest narzędziem służącym władzy (ogólnoświatowej) do ogłupiania, zniewalania całych narodów. Celem tej abberacji jest takie zniszczenie człowieka aby nie był już a stanie rozpoznać niczego co się wokół niego dzieje a ostatecznie poddać się nowej totalitarnej władzy ogólnoświatowego rządu „nadludzi” nad „podludźmi”. Stąd tak bardzo mocny nacisk organów ponadnarodowych jak unia europejska czy ONZ we wdrażaniu na świecie przepisów i kultury skierowanych przeciwko wszelkiej prawdzie i normalności.

Oczywiście istotną role mają tu największe mocarstwa i najbogatsze grupy wpływu np. bankierzy, ponadnarodowe korporacje czy instytucje np. Komisja Trójstronna. Polska jest także ważnym ogniwem do zniszczenia i zdemoralizowania, tym ważniejszym iż w naszym narodzie zachowała się jeszcze dość silna wiara i kultura chrześcijańska, będąca doskonałą szczepionką przeciwko różnorodnemu kłamstwu. Ludzie trzymający władze na świecie wiedzą że najlepszym, bardzo skutecznym sposobem rozbrajania narodu jest jego seksualizacja, oczywiście rozpoczęta już od dzieci. Ale błędem byłoby mówienie że idzie tylko o dzieci. Chodzi o cały naród. Pornografia niszczy nie tylko dzieci, ona niszczy wszyscy co cenne także w świeci dorosłych. Dlatego jeśli spotykamy się z bezwzględnym rządowym naciskiem na seksualizację dzieci w szkołach i w szeroko pojętej kulturze to nie możemy tracić z oczu głównych celów, narzędzi i przyczyn za tym stojących.

Film Piotr Zajkowskiego  „Gender  Historia i Polityka„ opisuje w sposób syntetyczny jeden ze sposobów niszczenia narodów świata w tym Polski. Właśnie jesteśmy w samym środku tej bitwy i wydaje się, że wychodzimy z tej bitwy przegrani jako naród i Polacy. To nie jest bliska przyszłość to rzeczywistość – wojna kulturowo-polityczno-prawna w Polsce jest faktem. Film ukazuje ideologię gender z nieco innej perspektywy, niż zwykle się ją przedstawia. Perspektywy rewolucji kulturowej zwanej tez czasem ideologiczną. Zachęcamy do obejrzenia i rozsyłania znajomym oraz do podejmowania wszelkich możliwych działań aby walczyć z kłamstwem obecnym w Polsce. Więcej także na niedlagender.pl

Get involved!

Comments

No comments yet