W Legnicy nowy rok szkolny rozpocznie blisko 20 tysięcy uczniów

W roku szkolnym 2020-2021 w Legnicy nauką i opieką będzie objętych łącznie (w szkołach publicznych i niepublicznych) ponad 17 100 uczniów i 2 000 osób dorosłych. Zadania dydaktyczno-wychowawcze realizować będzie około 1 635 nauczycieli.

Nauczaniem, wychowaniem i opieką w nowym roku szkolnym zajmie się około 1 635 nauczycieli, których wspomagać będzie 770 pracowników niepedagogicznych, pracujących w oświacie.

Legnicki samorząd będzie organem prowadzącym dla 44 szkół i placówek publicznych. W ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez prezydenta Legnicy, wpisanych jest 67 placówek edukacyjnych, które prowadzą 43 podmioty niepubliczne. W minionym roku korzystało z nich ponad 4 700 dzieci, młodzieży, słuchaczy oraz 150 wychowanków. Na działalność oświaty niepublicznej miasto wydało z budżetu prawie 33,7 mln zł, co stanowi ponad 14,5 proc. wszystkich kosztów oświatowych.

Pośród miejskich placówek edukacyjnych i wychowawczych największą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych (blisko 7 tysięcy). Do techników uczęszczać będzie ponad 2 400 uczniów. Licea ogólnokształcące to prawie 2 340 osób. W szkołach branżowych I i II stopnia, specjalnych i przysposabiających do pracy naukę będzie pobierać 545 uczniów.

W roku szkolnym 2020/21 naukę rozpocznie 739 dzieci urodzonych w 2013 r., czyli pierwszaków, dla których miasto utworzyło 33 oddziały. Warto podkreślić, że do pierwszych klas legnickich szkół ponadpodstawowych uczęszczać w tym roku będzie 1343 uczniów, a wśród nich jest 36,4 proc. młodzieży przybywającej do nas spoza Legnicy.

Według danych demograficznych w Legnicy mieszka 3 586 dzieci urodzonych w latach 2014-2017, a więc w wieku przedszkolnym. Wychowaniem przedszkolnym objęto łącznie 3 694 dzieci. Placówki miejskie opiekują się prawie 2 140 dziećmi, zaś niepubliczne przyjmują 1 550 maluchów.

W mieście jest bardzo dobrze zorganizowana sieć przedszkoli, która zapewnia przyjęcia praktycznie wszystkim maluchom. Wskaźnik objęcia wychowaniem przedszkolnym w Legnicy w roku 2020/21 wyniesie ponad 103 proc. Jest to jeden z najlepszych wyników w skali kraju.

Źródło i foto: UM Legnicy

Dodaj komentarz