MEN: spotkanie ministra Przemysława Czarnka ze związkami zawodowymi

MEN informuje:

Dziś, 21 października br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spotkał się z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych. W spotkaniu udział wzięli również wiceministrowie edukacji Marzena Machałek i Maciej, a także Dariusz Piontkowski.

Stronę związkową reprezentowali: Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych oraz Roman Laskowski, w imieniu Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. To pierwsze spotkanie nowo powołanego ministra edukacji i nauki z przedstawicielami związków zawodowych. W najbliższym terminie minister chciałby spotkać się również ze stroną samorządową.

Przypomnijmy, że w 2016 r. powstał Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, którego celem było wypracowanie rozwiązań systemowych w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty, w szczególności w finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego, czasu i warunków ich prac.

W 2020 r., w ramach zespołu odbyły się 3 spotkania, podczas których omówiono potrzebę zmiany w obszarze postepowań dyscyplinarnych dla nauczycieli. Na tej podstawie przygotowany został projekt nowelizacji najpilniejszych przepisów w tym zakresie. W sierpniu, po wznowieniu prac zespołu, tematem posiedzenia były zagadnienia dotyczące finansowania oświaty.

Nagranie z wystąpieniem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka – mp4 i mp3.
https://drive.google.com/drive/folders/1RskY8oHzh1OvDx8yBwuZVM5LNvFZSqgh

źródło: MEN

Get involved!

Comments

No comments yet