Grant „Zdalna Szkoła” – 40 laptopów trafiło do ełckich szkół ponadpodstawowych

Nowoczesne laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym Internetem pozyskane w ramach grantu pn. ,,Zdalna Szkoła” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostały przekazane do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez powiat ełcki.

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych odebrali komputery, które pozwolą na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji w czasie epidemii. Sprzęt przydatny do nauczania na odległość trafił do uczniów i nauczycieli według następującego podziału:

– Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku – 10 sztuk,

– Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku – 5 sztuk,

– Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku – 4 sztuki,

– Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku – 9 sztuk,

– Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku – 9 sztuk,

– I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku – 3 sztuki.

Grant „Zdalna Szkoła” przyczyni się również do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Całkowita wartość grantu, pozyskanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wynosi prawie sto tysięcy złotych.   

Źródło: powiat.elk.pl

Dodaj komentarz