Fake news o Barbarze Nowak. Redakcja z Czerskiej zaatakowała małopolską kurator oświaty

„Gazeta Wyborcza” opublikowała tekst pt. „Masturbacja jest niezgodna z prawem – twierdzi kurator oświaty”, w którym atakuje małopolską kurator oświaty – Barbarę Nowak. Problem polega na tym, że takie słowa nigdy nie padły z ust kurator Nowak. Małopolska kurator oświaty skrytykowała jedynie „ideologiczne genderowe treści ukrywane pod hasłami programów prozdrowotnych”.

Podstawą do ataku na Barbarę Nowak było jej stanowisko w sprawie programu edukacji gender dla dzieci ze szkół podstawowych, finansowanego przez władze Gdańska „Zdrovve Love”. Program ten zakłada m.in.  nauczanie, że „po urodzeniu nie zawsze da się łatwo określić płeć biologiczną” i „ważne jest”, żeby dzieci „nie zmuszać, by na siłę stały się kobietą lub mężczyzną, lecz dać im przestrzeń na to, by wraz z wiekiem same określiły swoją tożsamość”.

W artykule pisma, którego redaktorem naczelnym jest Adam Michnik można przeczytać, że kurator Barbara Nowak „skrytykowała program edukacji seksualnej dla szkół finansowany przez władze Gdańska”, a jego pomysłodawcom zarzuca, że „zawarte w nim treści, m.in. dotyczące masturbacji, są niezgodne z podstawami programowymi i z polskim prawem”. W tym miejscu zasadniczo wszystko się zgadza.

W ulotce gdańskiej akcji, której zdjęcie trafiło do sieci, znajdują się informacje m.in. o tym, że „masturbacja to jeden z normalnych i zdrowych przejawów seksualności, zarówno samodzielnie, jak i w relacji”. „Wszyscy ludzie, na każdym etapie życia są istotami seksualnymi” – dodają autorzy.

Do ulotki Barbara Nowak odniosła się w mediach społecznościowych. Małopolska kurator oświaty stwierdziła, że stojące za projektem środowiska LGBT „wiedzą doskonale, że ich programy są niezgodne z podstawami programowymi w szkołach i z prawem polskim” i „ukrywają ideologiczne genderowe treści pod hasłami programów prozdrowotnych”.

W jaki sposób redakcja z ulicy Czerskiej wysunęła tezę, iż małopolska kurator „twierdzi”, że „masturbacja jest niezgodna z prawem”? Tego nie wiadomo. Można jedynie domniemywać, że inspiracją dla tytułu był komentarz Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, w którym napisano: „MASTURBACJA NIEZGODNA Z PRAWEM! – TWIERDZI KURATOR OŚWIATY”.

Źródło: tvp.info , Pch24

Get involved!

Comments

No comments yet