Dyspensa na poświąteczny piątek w Diecezji Łomżyńskiej.

Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski wydał dekret w sprawie dyspensy od pokarmów mięsnych w najbliższy piątek 27 grudnia 2019 r. Biskup zachęcam jednocześnie wiernych do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

Każdy katolik, którzy ukończył 14 rok życia, zobowiązany jest do wstrzemięźliwość od spożywania mięsa we wszystkie piątki roku. Z jej przestrzegania są zwolnione osoby chore bądź te, które nie mają możliwości odbycia postu ze względu na podróż bądź brak możliwości wyboru pokarm. Dyspensa to uchylenie przez biskupa obowiązującego przepisu prawa kościelnego. 


– Mając na uwadze szczególny  charakter dnia 27 grudnia – piątek – przypadający w oktawie Uroczystości Narodzenia Pańskiego, niniejszym – na podstawie kan. 87 i 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od powstrzymania się od pokarmów mięsnych wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji – czytamy w dekrecie Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, który zachęca jednocześnie „do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności”.

Dodaj komentarz