Lech Wałęsa zapowiada marsz na Warszawę w „obronie demokracji”


„Za wszelką cenę nie można pozwolić na zniszczenie niezależnego sądownictwa. Dość ustępstw. Jeśli PIS
uruchomi proces likwidacji sądownictwa, wzywam do ponad milionowego marszu na Warszawę i zrobienia
porządku,będę na czele.” – napisał na Twitterze Lech Wałęsa.


W czwartek 12 XII posłowie PiS złożyli złożyli projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie
Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze, który zakłada wprowadzenie
odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie
utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego
oraz za działania o charakterze politycznym.

Fot. Piotr Drabik

Dodaj komentarz