Apel prezydenta Suwałk do suwalskich stomatologów

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zaapelował do suwalskich lekarzy dentystów o zawieranie kontraktów z NFZ na świadczenie doraźnej opieki stomatologicznej.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługi w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej.

Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia nie zakontraktował w Suwałkach świadczeń opieki stomatologicznej, które byłyby świadczone nocą, w weekendy i święta. W mojej ocenie nie można pozostawiać ok. 70 tysięcy mieszkańców Suwałk bez możliwości uzyskania pomocy doraźnej w przypadku bólu zęba w sobotę, niedzielę lub święta.

Z informacji przesłanej przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ wynika, że na postępowanie konkursowe ogłoszone na powyższe usługi wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez podmiot świadczący usługi w Białymstoku. Niewątpliwie zaistniała sytuacja znacząco wpływa na ograniczenie dostępności do świadczeń stomatologicznych w godzinach nocnych i dni wolne od pracy.

Apeluję o wzięcie pod uwagę wyżej wymienionych kwestii i podjęcie działań, które wpłyną na zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych mieszkańców Suwałk w godzinach nocnych, w sobotę, niedzielę lub święta.

Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz