100 wierszy na 100-lecie Niepodległości

Zapraszamy do udziału w konkursie

100 wierszy na 100-lecie Niepodległości

Uczcijmy 100 lat naszej Niepodległości !!!

Konkurs „100 wierszy na 100-lecie Niepodległości” ma na celu promocję poezji poświęconej Polsce, jej tradycji i kulturze, ważnym wydarzeniom w historii Polski i refleksji nad nimi, pozycji Polski w historii i kulturze europejskiej oraz wyzwaniom wobec jakich stoi Rzeczypospolita w obecnych czasach kryzysu światowego, zagrożenia wojną i terroryzmem oraz upadku cywilizacji chrześcijańskiej w Europie, a także ma odzwierciedlać polskie doświadczenia regionalne i lokalne.

Konkurs jest szczególnie skierowany do poetów debiutantów, którzy dotychczas pisali „do szuflady”, aby najwartościowsze ich dzieła mogły ujrzeć światło dzienne i być ocalone dla następnych pokoleń. Taki konkurs jest bardzo potrzebny, gdyż organizowane jest wiele festiwali poetyckich i wydawane wiele tomików, ale przez środowiska lewicowe, niestety bardziej kontestujące Polskę niż się z nią identyfikujące. Stąd poeci – patrioci bardzo często z uwagi na swoje poglądy są eliminowani z konkursów i ich twórczość nie trafia do tomików poetyckich. Konkurs ma na celu prezentację różnych punktów widzenia zagadnień związanych z naszą Ojczyzną, ale nie będą w nim prezentowane wiersze godzące w prawdę historyczną i dobre imię Polski.

Konkurs realizowany jest przez Fundację Towarzystwo Przyjaciół w Toruniu we współpracy z Ruchem Kontroli Wyborów.

Wiersze (maksymalnie do 5 sztuk wraz z krótką informacją o autorze) prosimy przesyłać e-mailem na adres: rkwtorun@gmail.com .

Termin nadsyłania wierszy: 2 listopada 2018 r.

Najlepsze wiersze będą publikowane na stronie internetowej: rkwkujawy.pl.   

Jeśli uda nam się zdobyć na to fundusze (usilnie nad tym pracujemy), najlepsze wiersze zostaną również opublikowane w postaci tomiku i e-booka.

Zapraszamy serdecznie poetów – patriotów do udziału w konkursie.

Pozdrawiam z przyjaźnią

Tomasz Kowalski

Pełnomocnik RKW w Toruniu

Get involved!

Comments

No comments yet