Zwiększone bezpieczeństwo sanitarne w Miejscach Obsługi Podróżnych w ciągu dróg krajowych na Dolnym Śląsku

fot: www.gddkia.gov.pl / zdjęcie-podkładowe-MOPy-fot-Lukasz-Jozwiak.jpg

Dzierżawcy MOP-ów (Miejsce Obsługi Podróżnych) w ciągu dróg: S5, S8 i A4, podjęli działania w celu zminimalizowania skutków COVID-19.

Na stacjach paliw i innych funkcjonujących obiektach na MOP-ach oraz placach zabaw podjęto działania zmierzające do zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez m.in.
– ograniczenie ilości klientów mogących przebywać jednorazowo na terenie sklepu;
– montaż ekranów oddzielających pracowników od klientów;
– wyeksponowanie w toaletach instrukcji mycia rąk;
– stosowanie mydeł antybakteryjnych dla klientów i pracowników stacji;
– dezynfekcje miejsce narażonych na częsty dotyk;
– wywieszenie komunikatów dotyczących koronawirusa wraz z numerem infolinii ogólnopolskiej oraz kontaktami alarmowymi do lokalnych placówek Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych (na stacjach, na których często pojawiają się obcokrajowcy, instrukcje zostały przetłumaczone również na język angielski, niemiecki, rosyjski i ukraiński).

Apelujemy do podróżnych, którzy zarzymują się na MOP-ach w ciągu dróg krajowych, o stosowanie wszelkich możliwych środków ostrożności, które wiążą się z minimalizacją rozporzestrzeniania się COVID-19.

Get involved!

Comments

No comments yet