Wybory uzupełniające do rady gminy w Gibach w powiecie sejneńskim przełożone

Wojewoda Podlaski w związku z ograniczeniami, wynikającymi z wprowadzonego przez Ministra Zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju, podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Giby na 19 kwietnia 2020 roku.

Pierwotnie wybory uzupełniające miały odbyć się w najbliższą niedzielę, 29. marca. Wszystko z powodu radnego Krystiana Sołdrzyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który zrezygnował z mandatu. Mimo zagrożenia spowodowanego koronawirusem wybory miały się odbyć.

Sytuacja zmieniła się w środę 25 marca, kiedy to Minister Zdrowia wprowadził zakaz, dotyczący przemieszczania się osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem przemieszczania się m.in. w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wykonywania ochotniczo, w tym w ramach wolontariatu, świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Zakaz ten obowiązuje do dnia 11 kwietnia 2020 r. W związku z tym wojewoda, jako organ decydujący o kalendarzu wyborczym w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Giby, postanowił przesunąć datę głosowań. Odbędą się one w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem, czyli w dniu 19 kwietnia 2020 r.

Źródło: suwalki.info

Dodaj komentarz