Wybory korespondencyjne – Komunikat RKW nr 4

Wybory Prezydenckie 2020 – Komunikat Nr 4

Szanowni Państwo,
jak już zapewne wielu z Was wie, chaos prawny wywołany uchwaloną przez PiS Ustawą Sejmową wprowadzającą powszechne wybory korespondencyjne, z dnia 6 kwietnia 2020 r.,

(tu link do Ustawy która jeszcze nie jest uchwalona!

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/328_u.htm),

spowodował to, że wielu z naszych wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów-Ruchu Kontroli Władzy zgłoszonych przed 10 kwietnia br. na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez Komitety Wyborcze, które zostały zarejestrowane przed 16 marca br. przez Państwową Komisję Wyborczą, a więc jednocześnie uzyskały prawo do zgłaszania członków Komisji Wyborczych, zostały tego nabytego prawa pozbawione przez tę Ustawę (patrz Art. 10 pkt 2 oraz pkt 7).

Ustawa ta bowiem ogranicza prawo zgłaszania członków Komisji Wyborczych tylko do tych Komitetów Wyborczych, które nie tylko zostały zarejestrowane ale dodatkowo zarejestrowały także kandydatów na Prezydenta. Art. 10 pkt 7 Ustawy umożliwia także, w przypadku małej ilości chętnych, zgłaszanie członków Komisji Wyborczych nie przez mieszkańców, ale decyzję o tym, którzy zostaną powołani, pozostawia Komisarzowi Wyborczemu – w dotychczasowej praktyce byli to na ogół urzędnicy samorządowi. 

Ponieważ Komitety Wyborcze z zarejestrowanymi kandydatami mają także wg Kodeksu Wyborczego prawo do zgłaszania swoich mężów zaufania, to efektem tej Ustawy będzie znacząca nadreprezentacja w/w Komitetów w Komisjach Wyborczych wobec całkowitej nieobecności w Komisjach Wyborczych przedstawicieli pozostałych Komitetów Wyborczych, z ramienia których zgłosiliśmy wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów-Ruchu Kontroli Władzy.

Wobec wprowadzenia w tej Ustawie przez PiS powszechnego głosowania korespondencyjnego, motywowanego ochroną epidemiologiczną, które to głosowanie było przyczyną przestępstw wyborczych w latach 2014-2015, a które to udało się znacząco ograniczyć dzięki wspólnej inicjatywie Ruchu Kontroli Wyborów i PiS-u, teraz nie dość, że z przyczyn obiektywnych PiS dopuszcza generującą zagrożenia przestępstwami wyborczymi metodę głosowania to na domiar złego ogranicza możliwości kontroli całego procesu wyborczego, który tych zagrożeń niesie dużo więcej niż sama metoda głosowania – chociażby procedura kontroli tożsamości wyborców, segregacja i liczenie głosów i wiele innych. Jaka jest przyczyna takiego postępowania PiS-u? Nie jest to przyczyna obiektywna a już na pewno nie jest spowodowana epidemią chińskiego wirusa.     

Jeżeli jednak uwzględnimy fakt, że w wielu regionach Polski największe ugrupowanie opozycyjne nie zgłosiło w ogóle członków do Komisji Wyborczych „bojkotując” w specyficzny sposób wybory prezydenckie, to obraz dominacji PiS-u w Komisjach Wyborczych, będzie jeszcze bardziej wyraźny.

Czy będzie to sprzyjać obrazowi większej uczciwości wyborów prezydenckich 2020?

Wobec zaistniałej sytuacji żądamy zmiany (np. poprzez poprawkę lub autopoprawkę w Senacie) Ustawy Sejmowej z dn. 6 kwietnia br. tak, aby przywrócić Komitetom Wyborczym, które nie zarejestrowały kandydata na Prezydenta prawo do zgłaszania członków Gminnych Komisji Wyborczych. Wobec mniejszej ok. 10-cio krotnie ilości miejsc w tych Komisjach w stosunku do ilości miejsc w Obwodowych Komisjach Wyborczych, żądamy zasady pierwszeństwa dla w/w Komitetów Wyborczych, a dalszej kolejności w przypadku wolnych miejsc, możliwości ich obsady przez Komitety z zarejestrowanymi kandydatami na Prezydenta oraz kolejno przez mieszkańców. Taka zmiana prawa pozwoli przynajmniej częściowo zmniejszyć zagrożenie fałszerstwami wyborczymi poprzez realną kontrolę przez naszych wolontariuszy mających wieloletnią praktykę w przeprowadzaniu kontroli wyborów.

Apelujemy o rozpowszechnianie powyższego stanowiska wśród decydentów zarówno ugrupowań rządzących jak i opozycji. Uczciwe wybory leżą w interesie wszystkich uczciwych Polaków.

Zachęcam do zapoznania się przed wyborami z ubiegłorocznymi materiałami szkoleniowymi zamieszczonymi poniżej.

Andrzej Zdun Przewodniczący Zarządu Mazowsze RKW – tel. 692 443 703

Materiały szkoleniowe:

Zielona Góra

cz.1:
https://youtu.be/w7DXfkmnd8o

cz.2:
https://youtu.be/81BSd1rxtUw

cz.3:
https://youtu.be/F_CFST2SaM8

cz.4:
https://youtu.be/UapE5GY8yYo

Łomianki

cz.1:
https://youtu.be/uMp40A_8X_I

cz.2:
https://youtu.be/mjJ0ZzNbp-s

cz.3:
https://youtu.be/hHDKFk_Khng

Poniżej relacja ze szkolenia przed samorządowymi marcowymi wyborami przedterminowymi na prezydenta Gdańska:

cz.1
https://youtu.be/vQumWmvEdDU

cz.2
https://youtu.be/0U-9OjFLwvs

cz.3
https://youtu.be/m7XhrLIxBoo

cz.4
https://youtu.be/AwSPSCHEPVc

cz.5
https://youtu.be/Y6iVzhv-Oto

cz.6
https://youtu.be/YZArpTZEc7Q

W załącznikach przesyłam Państwu materiały do wydrukowania, a także Kodeks Wyborczy, z którym wystarczy się zapoznać. Ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza nie opublikowała dotąd wytycznych do majowych wyborów opieram się o obowiązujący jeszcze Kodeks Wyborczy z 2018 r.  oraz uchwały PKW obowiązujące w wyborach parlamentarnych 2019 r. Jeżeli będzie to możliwe prześlę Państwu aktualizujący aneks po zakończeniu trwającej ciągle procedury legislacyjnej w parlamencie. Zasady dotyczące segregacji i liczenia głosów pozostaną, mam nadzieję bez większych zmian.

Materiały do pobrania:

Dodaj komentarz