Sukces Stowarzyszenia RKW i naszej współpracy z Fundacją Lex Nostra

Protest napisany we współpracy z prawnikami LEX NOSTRA został uznany przez Sąd Najwyższy.

Prezentujemy Państwu całość postanowienia Sądu Najwyższego w sprawie skutecznego protestu wyborczego złożonego przez Fundację LEX NOSTRA. Protest dotyczył nieprawidłowości, które fundacji zgłosili wolontariusze RKW kontrolujący przebieg wrześniowego referendum w dwóch obwodowych komisjach. Interwencja w tej sprawie była możliwa dzięki partnerskiej współpracy Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów, którzy przekazali Fundacji informacje o nieprawidłowościach – szczególnie aktywny okazał się w tej sprawie Andrzej Zdun, koordynator RKW w powiecie legionowskim i Prezes Zarządu Oddziału Mazowsze Stowarzyszenia Ruchu Kontroli Wyborów. Choć te ujawnione nieprawidłowości oczywiście nie miały wpływu na ogólnopolski wynik referendalnego głosowania, warto zaznaczyć, że Sąd Najwyższy dostrzegł zasadność złożonej skargi, co nie jest zbyt częste w przypadku wyborczych protestów.

To co dodatkowo istotne – dla Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów oznacza to wreszcie zmianę jakościową.

Zatem podjęliśmy prawidłową decyzję o współpracy z prawnikami Fundacji Lex Nostra skoro poprzednie „porady prawne” z tzw. zespołu społecznych prawników z jakimi mieliśmy do czynienia przed i w trakcie wyborów prezydenckich albo nie były skuteczne, albo nie były mimo obietnic podjęte (było to też było jednym z powodów późniejszego rozwoju wypadków).

Szkoda, że zniechęcenie do zgłaszania protestów udzieliło się tak wielu osobom, uzasadnione może złym doświadczeniem z wyborów prezydenckich ale rzutuje to na obecną sytuację a mamy przecież sukcesy.

Chociaż obecnie zgłoszone do Sądu Najwyższego protesty z wyborów parlamentarnych w olbrzymiej części to protesty napisane we współpracy z Fundacją Lex Nostra, to jednak niestety jest ich zdecydowanie za mało biorąc pod uwagę masowość zgłaszanych nam nieprawidłowości  z całego Kraju i możliwość skorzystania tym razem z fachowej pomocy o jaką zadbaliśmy już od czasów referendum.

Zapraszamy do zapoznania się z całością postanowienia i jego uzasadnieniem na stronach fundacji:

http://fundacja.lexnostra.pl/sad-najwyzszy-uwzglednil-protest-wyborczy-fundacji-lex-nostra/