Protest wyborczy Ryszarda Jordana – Wałbrzych

Wałbrzych, dnia 3 listopada 2015 r.

Ryszard Jordan

członek zarządu krajowego RKW RKW

przewodniczący oddziału powiatowego Wałbrzych

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Protest wyborczy

Na podstawie art. 241 Kodeksu Wyborczego wnoszę protest wyborczy przeciwko wyborom do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej w dniu 25 października 2015 roku.

Protest opieram na zarzutach:

Zła wola i/lub brak kompetencji Urzędu Miasta Wałbrzycha przy zabezpieczaniu kart wyborczych przed głosowaniem i po głosowaniu.

Urząd Miasta Wałbrzycha nie dołożył wystarczającej staranności przy sporządzaniu list wyborców uprawnionych do głosowania.

Urząd Miasta Wałbrzycha nie dołożył wystarczającej staranności przy szkoleniu o i informowaniu przewodniczących, zastępców i członków komisji.

Nie liczono lub błędnie liczono karty do głosowania,

Zerwane zabezpieczenie i rozerwany otwór wrzutowy kart urny.

Karty do głosowania otrzymane przez głosujących, błędnie wypełniane i niewypełnione zliczano do nieważnych, bez rozróżniania ich.

Sprawdzenie części. kart tylko do pierwszego zauważonego  krzyżyka.

Liczenie kart z głosami oddanymi na  PiS jako oddanymi na  PO.

Przenoszenie kart do głosowania z komisji do komisji.

Nieudzielanie żadnych informacji obserwatorowi z ramienia komitetu wyborczego i obserwatorowi międzynarodowemu.

Próby zastraszania obserwatorów poprzez nieuzasadnione wzywanie Policji.

Fałszowanie protokołu z głosowania.

Pozwalanie na obrażanie obserwatorów.

Nagminne stosowanie urn kartonowych.

Nieprawidłowo opieczętowane urny.

Braki na liście wyborczej osób uprawnionych do głosowania.

 

Na poparcie ww. zarzutu przedstawiam następujące dowody zgodnie z art. 241 §3 Kodeksu Wyborczego:

protokół z kontroli Obwodowych Komisji Wyborczych,

zdjęcia,

protokół z głosowania z OKW nr 10

świadkowie:

1. Stanisław Pilus – mąż zaufania,

2. Ivanka Podolska – obserwator międzynarodowy.

 

Uzasadnienie

W dniu 25 października 2015 r. w:

karty do głosowania i listy wyborców po liczeniu w przeddzień głosowania zostały zapakowane do worków, zaplombowane i opieczętowane. Plombownice pozostały w Urzędzie  Miasta (nie można wykluczyć otwarcia plomb i ponownego zaplombowania). Wykonanie pieczątki było zlecone przez Urząd Miasta (nie można wykluczyć wykonania większej niż 1 sztuki) i 1 szt przekazano do komisji,

niektórych kontrolowanych Obwodowych Komisjach Wyborczych rano, przed otwarciem lokalu wyborczego nie liczono otrzymanych kart do głosowania po ich przywiezieniu i nie sporządzano protokołów z tego liczenia,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10:

zabezpieczono rano w obecności obserwatorów zapasowe urny wyborcze oklejając i opieczętowując je. Wieczorem jedna z nich (wystawiona do głosowania) miała zerwane zabezpieczenia oraz rozerwany otwór do wrzucania kart, umożliwiający włożenia ręki, bezpodstawnie zawiadomiono Policję o tym, że przeszkadzamy w wyborach,

karty błędnie wypełnione i niewypełnione przez głosujących (wcześniej im wydane) uznawano jako nieważne, bez rozbicia na te grupy,

część kart po wertowaniu i znalezieniu krzyżyka, nie przeglądano dalej i zaliczono do komitetu, na który był ten głos,

jeden z członków komisji liczący karty po wcześniejszym posegregowaniu na komitety wyborcze, zaliczył część kart z PiS jako PO. Po mojej sugestii, przewodnicząca sprawdziła zawartość kupki z kartami z PO nie informując mnie o wynikach,

na koniec liczenia w komisji brakowało 5 kompletów kart do głosowania w porównaniu do ilości złożonych podpisów na listach wyborczych potwierdzających odebranie kart. Tą różnicę uzupełniono otrzymując brakujące karty z OKW nr 11. Należałoby powtórnie przeliczyć głosy w workach obu komisji,

sfałszowano protokół z głosowania, gdyż wprowadzone przez męża zaufania Stanisława Pilusa odręczne wpisy do protokołu zostały zmienione w wydruku komputerowym.

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 przeniesiono 5 kart z oddanymi głosami do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 po zauważeniu przez tą (OKW 10) komisję braku kart,

Obwodowych Komisjach Wyborczych nr 21, 22, 23, 24, 44 odmówiono udzielenia jakichkolwiek informacji, zezwolono tylko na obserwacje,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 jeden z głosujących obrażał obserwatorów procesu wyborczego. Komisja nie zareagowała,

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 24 urny były nieprawidłowo opieczętowane.

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 44 na liście wyborców barak było pana Romana Sołtysa, zam.: Wałbrzych, ul. Niepodległości 21A/2,

Obwodowych Komisjach Wyborczych nr 45, 46, 57, 62, 64, 3 w Głuszycy nie informowano ustnie wyborców o rezygnacji kandydatów na posłów z listy nr 9,

Obwodowych Komisjach Wyborczych nr 63 i 66 otrzymano inne ilości kart do głosowania do sejmu, a inne do senatu,

Podpis

Załączniki:

odpis pozwu

protokół z kontroli Obwodowych Komisji Wyborczych,

zdjęcia 8 szt. na CD,

protokół z głosowania z OKW nr 10