Wmurowano akt erekcyjny nowej placówki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Barcianach.

Na terenie służbowej odpowiedzialności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Placówki Straży Granicznej w Barcianach.

W przedsięwzięciu 27 stycznia udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, duchowieństwa i służb mundurowych oraz funkcjonariusze z PSG w Barcianach.

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Aleksander Socha w swoim wystąpieniu podkreślił, że nowoczesna placówka zapewnieni funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej lepsze warunki służby i pracy. Natomiast Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robert Inglot zwrócił uwagę na kwestię ochrony granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Podkreślił, że nowy obiekt z pełnym zapleczem logistycznym, usprawni działania funkcjonariuszy Straży Granicznej poprzez zapewnienie nowoczesnych standardów pełnienia służby w realizacji ustawowych zadań.

Inwestycja w 75% współfinasowana jest z unijnego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezgraniczne bezpieczeństwo”, którego łączny koszt wynosi prawie 21 mln zł. Powstanie budynek administracyjny, garażowy – techniczny, kojce dla psów służbowych, a także 50 m wieża antenowa.

Źródło: wm.strazgraniczna.pl

Dodaj komentarz