Władze Gdańska nie widzą powodu aby kontrolować genderowski program

Kurator kontroluje program Zdrovve Love w szkołach

Warsztaty z zakresu edukacji psychoseksualnej organizowane w sześciu gdańskich szkołach spotkały się z krytyką stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk, którzy zorganizowali kampanię informacyjną „Mamo, Tato pomóż, stop Zdrovve Love”. Ma ona ostrzec rodziców, że w programie zawarte są kontrowersyjne zapisy, których dzieci nie powinny uczyć się w szkołach. Jak czytamy w portalu: gdansk.tvp.pl (https://gdansk.tvp.pl/46550238/przeciwko-zdrovve-love-w-szkolach) „W ulotkach promujących program, młodzież może dowiedzieć się np. o możliwości zmiany płci. „Po urodzeniu nie zawsze da się łatwo określić (…) płeć biologiczną. W takim wypadku ważne jest, by nie zmuszać ich, by na siłę «stali się» kobietą lub mężczyzną, lecz dać im przestrzeń na to by wraz z wiekiem sami określili swoją tożsamość”.

Pomorska kurator oświaty zarządziła kontrolę szkół w których realizowany jest program Zdrovve Love. Dotyczy ona „przestrzegania ustawowych kompetencji Rad Szkół/Rad Rodziców w zakresie opiniowania podjęcia działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki”.

Zdaniem władz miasta ta kontrola jest nieuzasadniona i oparta na błędnej podstawie prawnej.

Dodaj komentarz