Wizyta delegacji czeskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Rozwój turystyki, współpraca w ramach EUWT NOVUM, a także zagadnienia z zakresu rozwoju obszarów wiejskich – to najważniejsze tematy poruszone podczas wizyty delegacji czeskiej, która odbyła się 2 września br.

Przewodniczył jej Jiří Oberfalzer – zastępca przewodniczącego Senatu. W spotkaniu uczestniczył także Ivan Jestřáb – ambasador Republiki Czeskiej w Polsce. Gospodarzem był marszałek Cezary Przybylski.

Współpraca Dolnego Śląska z regionami czeskimi to wiele niezwykle cennych inicjatyw. To m.in. współpraca gospodarcza, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo, edukacja, a także turystyka. Nasi najbliżsi sąsiedzi w naturalny sposób są najbliższymi partnerami, z którymi rozwiązujemy problemy wspólnego pogranicza, a także zachęcamy do wzajemnego rozwijania codziennych relacji

– mówi marszałek Cezary Przybylski.

W składzie czeskiej delegacji znaleźli się również przedstawiciele Senatu, Tibor Opela  –  I Sekretarz Ambasady Republiki Czeskiej w Polsce oraz Arkadiusz Ignasiak, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej. W spotkaniu uczestniczyli także Julian Golak – Pełnomocnik Marszałka ds. Kontaktów z Republiką Czeską i Republiką Słowacką oraz przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.

Dolny Śląsk współpracuje z pięcioma regionami czeskimi – Krajami Libereckim, Ołomunieckim, Pardubickim, Kralowohradeckim i Środkowoczeskim na podstawie umów o współpracy dwustronnej. Najnowszym dokumentem regulującym działania dwustronne jest umowa z Krajem Środkowoczeskim podpisana 20 września 2018 roku we Wrocławiu.

Mimo geograficznego sąsiedztwa Dolny Śląsk nadal nie jest popularny wśród gości z Republiki Czeskiej – ograniczają się oni często do odwiedzania terenów przygranicznych i rzadziej pojawiają się we Wrocławiu i miejscowościach położonych z dala od granicy. Z kolei wycieczki z Dolnego Śląska odwiedzają zazwyczaj Pragę rzadko zwiedzając inne miejscowości w regionach partnerskich. Warto dodać, że niemal połowa Czechów deklaruje sympatię do Polaków, a zdecydowana większość Polaków lubi naszych południowych sąsiadów. Zacieśnianie współpracy międzyregionalnej i podejmowanie wspólnych inicjatyw jest zatem naturalną ścieżką rozwoju wzajemnych relacji.

Źródło i foto: UMWD

Dodaj komentarz