W Szerzynach wybrane zostały władze Oddziału RKW

01.07.2015 odbyło się zebranie założycielskie Oddziału RKW w Szerzynach. W tajnym głosowaniu wybrano:
przewodniczącego Oddziału RKW – Lecha Michalskiego, zastępcę przewodniczącego – Tomasza Piotrowskiego i skarbnika – Krzysztofa Leszkiewicza,

Kategorie Bez kategorii