W Ostródzie będzie bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży

W poniedziałek 30 grudnia 2019 roku Ostródzcy radni przegłosowali uchwałę, wprowadzającą bezpłatną komunikację miejską dla niektórych grup mieszkańców.

Zapis w uchwale rady miejskiej wprowadzający bezpłatne bilety dla dzieci i młodzieży brzmi następująco:

§ 3.1 otrzymuje następujące brzmienie:
Do bezpłatnych przejazdów uprawnia się następujące osoby:

 • dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół specjalnych, a także ich opiekunowie;
 • dzieci w wieku do ukończenia 7 roku życia;
 • osoby, które ukończyły lub w danym roku kończą 70 rok życia;
 • osoby zaliczane do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I grupy inwalidzkiej;
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji;
 • osoby niepełnosprawne w zakresie opłat od przejazdu psa asystującego;
 • osoby niewidome lub ociemniałe;
 • opiekunowie towarzyszący osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji;
 • osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w związku z uszkodzeniem narządu wzroku (04-0), lub naruszona sprawnością narządu ruchu (05-R), lub uszkodzeniem narządu słuchu (03-L);
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub osoby posiadające I lub Il grupę inwalidzką;
 • opiekun osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, lub osoby posiadające I lub Il grupę inwalidzką;
 • zasłużeni honorowi dawcy krwi – kobiety co najmniej 10l, mężczyźni co najmniej 12l oddanej krwi;
 • honorowi obywatele Miasta Ostródy;
 • umundurowani funkcjonariusze policji, straży miejskiej, żandarmerii wojskowej oraz straży granicznej w czasie pełnienia przez nich obowiązków służbowych;
 • uczniowie dziennych szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • dzieci i młodzież realizująca obowiązek nauki w placówkach oświatowo – wychowawczych;

Jeśli nie będzie zastrzeżeń ze strony wojewody, uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Wprowadzenie tego zapisu będzie się wiązało z przyznaniem rekompensaty dla przewoźnika. Ta kwestia nie została jeszcze ustalona.

Źródło: ostrodaonline.pl

Foto: UM Ostróda

7 komentarzy do wpisu „W Ostródzie będzie bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży”

Dodaj komentarz