Urzędnicy w Zielonej Górze nie chcą konsultować wszystkiego z obywatelami

Uchwała obywatelska dotycząca społecznych konsultacji nie spotkała się z aprobatą urzędników Zielonej Góry.

Społecznicy Zielonej Góry od kilku lat domagali się jasno sprecyzowanego regulaminu konsultacji społecznych. Nie mogąc doczekać się odezwu w tej sprawie ze strony urzędników sami  podjęli inicjatywę uchwałodawczą zgodnie z przysługującym im prawem. Zebrali ponad 700 podpisów ( wymóg zakłada 300) pod własnym projektem uchwały regulującej przepisy dotyczące konsultacji spolecznych. W styczniu gotowy projekt uchwały złożyli w imieniu mieszkańców w ratuszu. Niestety istnieje duży rozdźwięk pomiędzy wizją urzędników a mieszkańców co do możliwości i sposobu dyskusji o sprawach i inwestycjach ważnych dla miasta. 

Prezydent i radni Zielonej Góry uważają, że nie wszystkie ich plany  wymagają konsultacji społecznych. Zamierzają dokładnie określić co podlega i jakiej formie społecznej dyskusji. Ponieważ zapisy proponowanej przez stowarzyszenia uchwały  obywatelskiej odbiegają od wizji samorządowców planowania i  organizacji działania miasta, radni prawie jednomyślnie przełożyli decyzję w sprawie przyjęcia uchwały o konsultacjach społecznych do czasu rozszerzenia jej o propozycje prezydenta miasta. Głównym powodem zdjęcia uchwały z porządku obrad jest obawa urzędników przed blokowaniem przez mieszkańców wszystkich propozycji, które nie będą przez nich akceptowane co może doprowadzić do paraliżu zarządzania miastem. 

Więcej na TVP3 GORZOW WLKP. https://gorzow.tvp.pl/46823304/debata-wokol-konsultacji-spolecznych-kiedy-miasto-uchwali-nowe-przepisy

Na podstawie gorzow.tvp.pl

Oprac. BC, red GC

Obraz: Mohylek

Get involved!

Comments

No comments yet