„Społecznik” – program wspierający aktywność i inicjatywę społeczną na Pomorzu Zachodnim

To już trzecia edycja wyjątkowego w skali całego kraju, programu wspierającego aktywność i inicjatywę społeczną na Pomorzu Zachodnim. Dofinansowanie sąsiedzkich akcji na rzecz lokalnej społeczności, wydarzeń kulturalnych i sportowych, kampanii społecznych, akcji charytatywnych czy przygotowania małej infrastruktury, nie tylko zmienia na dobre najbliższe otoczenie, ale integruje i tworzy międzyludzkie więzi, o które w dzisiejszych czasach jest coraz trudniej.      

 
Aby zwiększyć przystępność programu dla jak największej liczby mieszkańców, zmieniły się zasady projektu. Do tej pory „Spolecznik” funkcjonował z przerwami; jesienno-zimową i zimowo-wiosenną, na rozliczanie środków przyznanych na społeczne inwestycje i inicjatywy. Teraz w wyniku sugestii mieszkańców i organizacji pozarządowych, projekt ma charakter długofalowy, ciągły, trzyletni, z formalnościami ograniczonymi do niezbędnego minimum.         

Po środki programu „Społecznik” mogą starać się nie tylko podmioty posiadające osobowość prawną, ale również współpracujące z organizacjami pozarządowymi grupy nieformalne. Wszyscy posiadający ciekawy pomysł na integrację lokalnych mieszkańców poprzez wspólne działanie dla dobra najbliższej społeczności mogą aplikować o przyznanie środków.        

Dostępność programu dla wielu podmiotów zwiększa system jego realizacji w formie regrantingu, ponieważ taki mechanizm umożliwia podmiotom dotowanym przekazywanie części otrzymanych środków dalej innym podmiotom. W ramach programu przewidziane są  dwie formy wsparcia inicjatyw. Pierwszy filar projektu, to mikrodotacje, obejmujące 4 tysiące zł dofinansowania oraz drugi, regionalne inicjatywy obywatelskie wybrane do realizacji przez mieszkańców w głosowaniu internetowym, obejmujące dotacje w wysokości 10 tysięcy zł.      

Samorząd województwa zachodniopomorskiego, jest bardzo dumny ze swojej inicjatywy, szczególnie, że już kilka samorządów wojewódzkich wykorzystało pomysł na swoim terenie. Rozmowa na ten temat dziennikarki Głosu Szczecińskiego, Agaty Maksymiuk z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem na stronie:     https://gs24.pl/program-spolecznik-czyli-wielkie-dzialania-w-skali-mikro-rozmowa-z-marszalkiem-olgierdem-geblewiczem/ar/c3-14819414
Źródło:            
https://gs24.pl/program-spolecznik-2019-2021-co-to-jest/ar/c1-14625009

Oprac. BC, red. GC

Obraz StockSnap z Pixabay

Get involved!

Comments

No comments yet