Radny powiatu polickiego, który jako prezes spółki otrzymuje zlecenia od powiatu traci mandat. Skarga kasacyjna odrzucona

Adama Pacholika z ugrupowania Gryf XXI, zastąpi kolejny kandydat z listy wyborczej zestawionej według liczby otrzymanych głosów. Jak czytamy na portalu 24kurier.pl:     

„Wojewoda zachodniopomorski wygasił mandat Adama Pacholika, ponieważ uznał, że narusza on ustawę o samorządzie powiatowym. Adam Pacholik jest bowiem prezesem spółki Trans-Net, która otrzymuje zlecenia od powiatu. Zdanie wojewody podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zaś 10 marca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Adama Pacholika”.     

Co ciekawe Adam Pacholik jako prezes gminnej spółki Trans-Net, jeszcze przed wyborami miał wątpliwości co do możliwości  sprawowania obu funkcji jednocześnie więc zlecił wydanie opinii na ten temat kancelarii adwokackiej i jak sam powiedział: „Utwierdziła mnie ona w przekonaniu, że z czystym sumieniem mogę stanąć przed wyborcami i złożyć ślubowanie”.      

Wojewoda zachodniopomorski wygasił mandat radnego, pomimo korzystnej dla niego opinii w tej sprawie zarówno starosty, który nie znalazł formalnych przeciwwskazań współpracy z firmą Trans-Net oraz powiatowego radcy prawnego i rady powiatu, która nie stwierdziła naruszenia w tym wypadku ustawy o samorządzie powiatowym. Procedura odwoławcza od decyzji wojewody na drodze sądowej zakończyła się. Prezes spółki Trans-Net stracił mandat.      

Sąd nie podzielił opinii Anety Rejczyk-Matysiak z ugrupowania „Lokalni”, że: „Radny powiatu może pełnić funkcję kierownika gminnej jednostki organizacyjnej…”.       
Na podstawie ipolice.pl,   24kurier.plhttps://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/zmiany-w-radzie-powiatu-polickiego-adam-pacholik-stracil-mandat/

Oprac. BC

Obraz: Mateusz War.

Get involved!

Comments

No comments yet