„Prezydent Roman”

PIOTR WOYCIECHOWSKI | Andrzej Malinowski był agentem wywiadu wojskowego PRL.

Organizacje pracodawców mają w Polsce kolosalne znacznie. Działają na styku biznesu i polityki, lobbują, obracają znacznym majątkiem. Stanowią niezależny od władzy państwowej związek pracodawców działający na podstawie ustawy z 23.05.1991, którego celem jest obrona słusznych interesów i praw pracodawców wobec związków zawodowych, administracji rządowej oraz samorządowej. Organizacje pracodawców posiadają osobowość prawną i mają prawo uczestniczenia w sporach zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy. Związki reprezentatywne w skali kraju posiadają nadto przywilej uczestniczenia w procesie legislacyjnym i mają zagwarantowany udział w obradach Rady Dialogu Społecznego.

W Polsce działa sześć organizacji pracodawców reprezentatywnych w skali kraju. Do jednej z najbardziej liczących się należą Pracodawcy RP (PRP).

„Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce” – taką informację można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Pracodawców RP. Powstała ona w 1989 r. na bazie zmian politycznych po czerwcowych wyborach parlamentarnych. W listopadzie tego roku działające w rzeczywistości komunistycznej zrzeszenia rzemiosł, towarzystw gospodarczych oraz przemysłowych zorganizowały zjazd zjednoczeniowy i powołały do istnienia wspólną reprezentację działającą pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich.

Wedle prezentowanych danych – organizacja obecnie reprezentuje 19 tys. firm zatrudniających przeszło 5 mln. pracowników. Członkami Pracodawców RP są między innymi znane spółki prywatne: Gremia Media, operator Play, Kulczyk Inwestment, Marvipol, mBank, Orange, a także strategiczne spółki państwowe: Totalizator Sportowy, PKN ORLEN, Poczta Polska, PKO BP i ENEA. Organizacja skupia ponadto 32 odrębne związki branżowe pracodawców o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym zrzeszające głównie prywatne podmioty gospodarcze. Pracodawcy RP prowadzą działalność także o charakterze międzynarodowym. Posiada swoje przedstawicielstwa w Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym (EESC), a także w Komitecie Doradczym Biznesu i Przemysłu przy OECD (BIAC). Jak wszystkie temu podobne zrzeszenia, tak i PRP od lat honoruje swoimi tytułami ludzi ze świata biznesu, mediów, kultury i polityki. Od 2002 roku corocznie przyznawane są statuetki „Wektory” – dla wyróżniających się przedsiębiorców oraz nagrody „Super Wektor” – dla polityków. Do uhonorowanych laureatów należą przykładowo: prof. Marek Belka – Prezes NBP (2012); Bronisław Komorowski – Prezydent RP (2014) i Mateusz Morawiecki – Premier RP (2017).

Od kariery w ZSL

Od 18 lat na czele Pracodawców RP niepodzielnie króluje Andrzej Malinowski (lat 73). Jeden z najbliższych współpracowników Waldemara Pawlaka i były doradca nieżyjącego już miliardera Jana Kulczyka.

Malinowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i doktorem nauk ekonomicznych. W 1966 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego – satelity PZPR. Jako rzutki i sprawny organizator szybko piął się po szczeblach kariery w ZSL. W końcu lat 80. z rekomendacji partii objął funkcję wiceministra w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego, a następnie w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Wcześniej był stypendystą naukowym w USA i wyjeżdżał do RFN. Zna biegle jęz. angielski i niemiecki. W 1990 po zakończeniu misji w ZSL, wstąpił do PSL.

Na początku lat 90. Malinowski odszedł z polityki i podjął bliską współpracę z Janem Kulczykiem. Pracował w spółkach Kulczyk Holding oraz Kulczyk Tradex. W 1993 Malinowski wystartował w wyborach i uzyskał z ramienia PSL mandat poselski. Trzy lata później, premier Włodzimierz Cimoszewicz powierzył mu misję organizacji Ministerstwa Gospodarki, gdzie został wiceministrem. W 1997 bezskutecznie starał się o ponowną reelekcję. W 2001 odszedł z PSL i został prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich. Zdecydował się na rozwód z polityką, w momencie kiedy w Polsce pod rządami AWS ruszyła (ułomna, ale zawsze) lustracja i powołano do życia Instytut Pamięci Narodowej.

Jednak kontaktu z PSL i samym Pawlakiem nie stracił. W okresie sprawowania władzy przez koalicję PO-PSL pełnił funkcję doradcy partii i samego Waldemara Pawlaka – wicepremiera RP i ministra gospodarki w rządzie Donalda Tuska.

To tyle, jeżeli chodzi o oficjalną biografię Andrzeja Malinowskiego. A co nam mówią archiwa IPN?

Czytaj więcej na: https://dorzeczy.pl/kraj/165067/prezydent-roman.html

fot. IPN

Get involved!

Comments

No comments yet