Prezydent Andrzej Duda wspiera działaczy LGBT

Prezydent Andrzej Duda w czerwcu br. odznaczył Krzyżem Komandorskim Orderu odrodzenia Polski Małgorzatę Tarasiewicz, działaczkę feministyczną, szefową lewicowej organizacji Stowarzyszenie Współpracy Kobiet (NEWW).

Tarasiewicz współpracowała z  „Krytyką Polityczną”, w której siedzibie wielokrotnie wygłaszała wykłady, z Kulturą  Liberalną oraz  Fundacją im. Róży Luksemburg. Aktywnie uczestniczyła też w  lewackim Kongresie Kobiet. Za swój największy sukces życiowy -jak sama napisała- uważa wydanie książki „Nasze ciała, nasze życie”, propagującej homoseksualizm, aborcję i adopcję dzieci przez homoseksualistów. Zaangażowana była w akcję wspierania  tzw. „tęczowych rodzin”  i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. W latach’ 90 została wyrzucona z NSZZ Solidarność za działalność proaborcyjną i otrzymała zakaz kontaktowania się z sekcją kobiecą Solidarności. W 2002 r.  razem z innymi feministkami podpisała się pod listem do Parlamentu Europejskiego domagając się nacisków na rząd polski w sprawie liberalizacji ustawy o zakazie aborcji.  Była również prezesem polskiego oddziału Amnesty International oraz członkiem Rady Krajowej partii Zieloni. Zasiada w Radzie ds. Równego Traktowania przez prezydencie Miasta Gdańska, do której została powołana przez Pawła Adamowicza. Rada  działa głownie na rzecz środowisk homoseksualnych i tzw. tolerancji.

Strona polskiego oddziału Stowarzyszenia Współpracy Kobiet po kilkunastu latach działalności, w ubiegłym roku zniknęła z Internetu, a szkoda, bo czytaliśmy na niej, że NEWW   działa na rzecz  zagwarantowania „prawa kobiet do opieki zdrowotnej, korzystania z dowolnych metod planowania rodziny i prawa do decydowania kiedy i w jakich okolicznościach urodzić dziecko, prawo do przyjemności i ekspresji seksualnej kobiet, wraz z prawem dla wszystkich do wyrażania swojej orientacji seksualnej; prawa kobiet (i mężczyzn) do wyrażania swoich przekonań w formie werbalnej lub wizualnej bez jakiejkolwiek cenzury (!)”

Małgorzata Tarasiewicz była współautorka i koordynatorką powstania Raportu alternatywnego, opracowanego przez polskie feministyczne organizacje pozarządowe na Sesję Specjalną Komisji Praw Kobiet ONZ w Pekinie w  2005 r., w którym m.in. czytamy: Również kwestia homoseksualizmu opatrzona jest negatywnymi konotacjami, krytykuje się pomysł zalegalizowania związków homoseksualnych (…)Kolejną kwestią jest edukacja seksualna. Uczestnictwo w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest ani obowiązkowe ani oceniane, a na udział dzieci muszą wyrazić zgodę rodzice lub prawni opiekunowie dzieci. Podręczniki do tego przedmiotu dostępne na rynku polskim i zatwierdzone przez ministerstwo w 95% , prezentują katolicki punkt widzenia na sferę seksualności, jak też powielają tradycyjny model rodziny i wizje kobiety w społeczeństwie…

Małgorzata Tarasiewicz w 1986 r. zaczęła działać  w anarchizującym , pacyfistycznym Ruchu Wolność i Pokój. Nie ma biogramu w Encysolu i nic nie przeczytamy o jej działalności na rzecz odzyskanie niepodległości przez Polskę, czy działalności w opozycji antykomunistycznej przed 1986 r. Co ciekawe p. Tarasiewicz nie była do tej pory odznaczona Orderem Odrodzenia Polski niższej klasy niż Krzyż Komandorski.

Małgorzata Tarasiewicz jest żoną Krzysztofa Wyszkowskiego

a oto dodatkowe materiały ilustrujące zasługi „komandorskie” Małgorzaty T.
https://youtu.be/YUQO2s8662Y
https://eige.europa.eu/docs/2_PL.pdf

Anna Kołakowska

Dodaj komentarz