Potyczka o diety dwójki radnych wojewódzkich

Wojciech Dorżynkiewicz, przewodniczący klubu radnych KO w sejmiku województwa zachodniopomorskiego, jak donosi portal gs24.pl, zaapelował do Pawła Muchy i Haliny Szymańskiej o zwrot pobieranych przez nich diet przewidzianych za pracę w radzie:   

,Apeluję do Pawła Muchy i Haliny Szymańskiej o honorowe oddanie diet, bo za tak olewczy stosunek do swoich obowiązków, pieniądze nie powinny się należeć”.         

Mecenas Paweł Mucha jest zaabsorbowany pracą w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a radna Halina Szymańska po pełnieniu funkcji szefowej tej samej kancelarii została powołana na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

                     
Adwokatem swoich klubowych kolegów stała się przewodnicząca klubu radnych PiS w sejmiku Małgorzata Jacyna-Witt, która w odpowiedzi na apel radnego Dorżynkiewicza, poradziła aby ten zajął się raczej sprawami większej wagi:                    
,,Zarzuty pana radnego są zupełnie bezpodstawne. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji czy posiedzeniu komisji otrzymuje się mniejsze uposażenie”.          

Zapis uchwały dotyczącej diet radnych sejmiku województwa zachodniopomorskiego mówi o tym, że nieusprawiedliwiona nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji kończy się dla radnego zmniejszeniem należnej diety miesięcznej o 10%. 

Opracowanie BC 
Źródło:      

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz