Podpisz międzynarodową petycję przeciwko przystąpieniu UE do Konwencji stambulskiej – słowo na niedzielę.

Tylko jasny głos społeczeństw całej Europy jest w stanie zatrzymać plany radykalnych środowisk uderzających w rodzinę, małżeństwo i dobro dzieci.

https://stopgenderconvention.org/#formularz

Apel Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej – Ordo Iuris – jasno stawia tamę marksistowskiemu ujęciu zamiennika walki klas na walkę płci.

Plany przyjęcia przez całą Unię Europejską ideologicznej Konwencji stambulskiej budzą ogromny niepokój. Dokument ten, wbrew deklarowanemu celowi, nie tylko nie wprowadza skutecznych narzędzi walki z przemocą, ale zawiera szereg niebezpiecznych i kontrowersyjnych postanowień, którym po jej przyjęciu przez Unię Europejską będą podlegały wszystkie państwa członkowskie.

https://stopgenderconvention.org/#formularz

Powyższy cytat jest wprowadzeniem do kwestii związanych z tą marksistowską agitką. Ważne jest to, co jest w tej „konwencji” i to czego nie ma. Nie ma walki z seksualizacją dzieci, nie ma zagadnień związanych z walką z patologiami – jak alkoholizm i narkomania. Bardzo dużo jest natomiast o pozbawieniu rodziców praw do wychowywania dzieci. Dość dobrze całość jest omówiona w bardzo ciekawym wystąpieniu w poniższym materiale filmowym z konferencji międzynarodowej koalicji w obronie rodziny:

https://stopgenderconvention.org/#formularz

Instytut bardzo skrzętnie odnotowuje, kto już podpisał petycję:

Jest jeszcze jedna wartość dodana, jaką Instytut Ordo Iuris ukazuje – to, że ruch antymarksistowski, antygenderowy jest paneuropejski. Że większość narodów sprzeciwia się eksperymentom na rodzinie i tradycyjnym modelu wychowania dzieci.

Wspomniany wyżej materiał wideo opowiada o tym jak poszczególne państwa walczą z tą, niezwykle niebezpieczną dla wolności człowieka, konwencją.

https://stopgenderconvention.org/#formularz

Konwencja stambulska powinna zostać wypowiedziana – i to jak najszybciej.

Na stronie petycji stopgenderconvention.org zaprezentowany jest list do Przewodniczącej Ursuli van der Leyen – jednak apelowanie do marksistów, którzy nie tylko nie rozumieją na czym polega cywilizacja europejska ale są przeciwnikami wolności nie ma większego sensu.

PODPISZ PETYCJĘ:

https://stopgenderconvention.org/#formularz

Salvasi

  • źródło: Ordo Iuris, https://stopgenderconvention.org/

Dodaj komentarz