Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora jest wydawana rodzinom posiadającym dwoje i więcej dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym co najmniej dwoje dzieci oraz rodzicom wychowującym jedno dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością o stopniu umiarkowanym albo znacznym, osobom sprawującym stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wieku, które łączą więzy rodzinne lub powinowactwo z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod ich opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym,  a także osobom starszym, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

Czym różni się Opolska Karta Rodziny i Seniora od Karty „Opolska Rodzina” wydawanej przez Urząd Miasta Opole?

Opolska Karta Rodziny i Seniora wydawana jest mieszkańcom województwa opolskiego, którzy spełniają warunki regulaminu, tzn. posiadają co najmniej dwoje dzieci, rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, osobom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzicom wychowującym jedno dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością o stopniu umiarkowanym albo znacznym, a także osobom starszym, które ukończyły 60 rok życia. Ze zniżek u Partnerów mogą korzystać całe rodziny. Natomiast uczestnikami programu Karta „Opolska Rodzina” są dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia, zamieszkałe na terenie miasta Opola lub których rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Opolu.

Gdzie można znaleźć informacje:

Osoby które chcą skorzystać lub firmy które chcą przystąpić do programu mogą uzyskać więcej informacji pod tym linkiem:

Janusz Perat

  • źródło: Urząd Marszałkowski w Opolu

Dodaj komentarz