Obywatel Staszczyk – „konkretny człowiek, powstaniec warszawski, człowiek honoru”

To sobie marszałek Tomasz Grodzki znalazł wyjątkowo nieposzlakowaną osobę, mającą świadczyć na jego korzyść. Pan Staszczyk, były pacjent Grodzkiego, któremu rzekomo ktoś oferował pieniądze za szkalowanie dobrego imienia lekarza i polityka, okazał się byłym funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa, któremu obce były zasady postępowania człowieka honoru jakim nazwał go marszałek. Już 11 miesięcy po ślubie składał pisemne donosy do Naczelnika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, na własną żonę i jej rodzinę.
„Melduję, że od chwili zawarcia przeze mnie związku małżeńskiego z ob. […] Hanną dowiedziałem się wielu nieprzyjemnych dla mnie rzeczy o jej życiu i wrogim stosunku do obecnej rzeczywistości, a to nagminnymi wypowiedziami z jej strony jest że jak się zmieni, to własnoręcznie będzie wszystkich ubowców wieszała, a zmienić się musi, gdyż cały naród jest niezadowolony, podczas wyroku i procesu bandy szpiegów i dywersantów w W.P. mówiła że ci to byli porządni ludzie, chcieli dobra narodu – tylko musieli ich komuniści zmuszać do gadania – głupi są, że tak dużo mówią, »ja to bym nic nie powiedziała, chociażby mnie nawet chcieli zabić – bo co to by mnie pomogło, a tylko bym uchroniła innych«”

„śmieje się często, ażebyś mię, mówi, zapoznał ze wszystkimi od was, to będziemy wiedzieć, kogo wieszać trzeba będzie”

„Gdy ja zaś słuchałem Moskwy podczas obiadu, to wyłączała mi radio, wyprawiając przy tym awanturę. Nadmieniam przy tym, że jest klerykalna, ja myślałem na początku, że jej wrogi stosunek, jak wypowiadanie się, że jest źle z komunistami itp., wypływa z ciemnoty, braku uświadomienia, ale po przyznaniu się do przynależności zrozumiałem błąd, jaki popełniłem, żeniąc się z w/w” 

Zapewnieniu Grodzkiego, że pan Staszczyk urodzony w 1930 roku brał udział w powstaniu warszawskim, przeczy wpis we wniosku o przyjęcie do UB, zachowany w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, że „będąc młodym jeszcze chłopcem, żadnego udziału w walce z okupantem nie brał” oraz rekomendacja UB, „Ustalono, że Ob. STASZCZYK TADEUSZ do roku 1939 i w czasie okupacji był na utrzymaniu rodziców i uczęszczał do szkoły.”  
Więcej na TVP3 SZCZECIN
https://szczecin.tvp.pl/46103320/donosy-swiadka-grodzkiego-na-zone-nazywala-mnie-pacholkiem-stalinowskim

Na podstawie szczecin.tvp.pl

Obraz Ryan McGuire z Pixabay

Get involved!

Comments

No comments yet