Nikt nie chce zostać radnym w gminie Bojadła

Nie dość, że dwie radne jeszcze wiosną zrezygnowały z mandatu, w tym wiceprzewodnicząca rady, to jeszcze … nie ma osób chętnych do ich zastąpienia.            

Jak donosi portal zachod.pl komisarz wyborczy na stronie bip.bojadla.pl opublikował decyzję o nieprzeprowadzeniu zaplanowanych na 13 grudnia wyborów uzupełniających do rady gminy Bojadła w lubuskiem, po tym jak dwie radne złożyły mandat. Co ciekawe tym razem nie jest to sprawka koronawirusa.            
      Do tej niecodziennej sytuacji doszło dlatego, że lokalne komitety wyborcze Razem Możemy Więcej i Mieszkańcy Gminy Bojadła nie znalazły kandydatów chętnych do pracy w radzie. Rada gminy Bojadła do końca kadencji będzie stanowić o sprawach lokalnej społeczności w niepełnym składzie. Zamiast 15 radnych, tylko … 13 będzie musiało podejmować decyzje w tym trudnym dla samorządów czasie.                

Ponieważ już po raz drugi żaden z komitetów wyborczych nie zgłosił kandydatów na miejsce radnych, które zrzekły się swoich funkcji, zgodnie z kodeksem wyborczym rada będzie funkcjonować do końca kadencji w 2023 roku w okrojonym składzie. Niestety ze szkodą dla komisji, którym brak członków utrudni wypełnianie zadań.              

Opracowanie BC 
Źródło:      

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz