„Nie hejtuj, inspiruj”. Pierwszy romsko – ukraiński projekt na Pomorzu Zachodnim.

Z przeprowadzonego w 2011 roku Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że województwo zachodniopomorskie zamieszkuje wiele mniejszości narodowych i etnicznych. Największą grupę spośród nich stanowią Ukraińcy i Romowie. Dane sprzed 9 lat mówią o ok. 4,5 tys. Ukraińców i ok. 1 tys. Romów.  
Budżet samorządu województwa od lat wspiera organizacje, które zajmują się promowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej, tradycji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego poprzez spotkania, warsztaty czy przeglądy oraz projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Mają one wzmocnić integrację lokalnej społeczności oraz promować równe traktowanie bez względu na pochodzenie narodowe i etniczne.  
Szczecinek stał się pierwszym na mapie województwa miejscem, gdzie rozpoczęła się w styczniu kampania solidarnościowa Romów i Ukraińców  „Nie hejtuj, inspiruj”. To pierwsze międzyetniczne przedsięwzięcie w regionie ma zwrócić uwagę na ciągle występującą nietolerancję i dyskryminację w stosunku do mniejszości, które związane są z naszym krajem od dziesiątek lat oraz zmienić stereotypowe myślenie Polaków. 
W Szczecinku Romowie i Ukraińcy już dawno próbują przełamać funkcjonujące stereotypy. Związek Romów Polskich prowadzi w mieście świetlicę środowiskową „Słoneczko”, w której połowa wychowanków to dzieci polskie. To przykład, że tak różne  kultury obu narodów mogą współistnieć i uzupełniać się nawzajem tworząc nową, dobrą jakość. 
W Białym Borze społeczność też udowodniła, że można mimo wielu różnic razem mieszkać i żyć. Szkoła Podstawowa nr 2, to od lat szkoła ukraińskiej mniejszości narodowej z ukraińskim językiem nauczania, do której uczęszczają również polscy uczniowie. 
Pomimo wspólnego funkcjonowania już od wielu pokoleń, obie mniejszości zarówno w przestrzeni publicznej jak i w internecie doświadczają nieustannie fali nienawistnych ataków. Stąd pomysł na romsko-ukraiński projekt „Nie hejtuj, inspiruj”.  

Roman Chojnacki, Związek Romów Polskich w Szczecinku:  „Żeby pokazać tu, w naszym województwie, że są mniejszości narodowe i etniczne, że mieszkają i żyją, że mają te same problemy, jak każdy inny”.  

Włodzimierz Fil, Związek Ukraińców w Polsce w Białym Borze:  
„Walczyć z hejtem zawsze jest sens, jak z każdym złem. Należy walczyć i należy pokazywać złe strony hejtowania”.

Kampanię, która ma ukazywać pozytywny wizerunek mniejszości narodowych i etnicznych rozpoczęła wyjątkowa  wystawa fotograficzna autorstwa Iwony Aleksandrowcz pokazująca codzienne życie Romek i Ukrainek oraz ich narodowe tradycje. W ramach projektu przewidziane są również wystawy i warsztaty antydyskryminacyjne w szkołach, czy Romsko-Ukraińskie Kolędowanie oraz wiele wydarzeń kulturalnych. Wspólne działania lokalnej społeczności mają stworzyć i wzmocnić solidarność pomiędzy Polakami i największymi mniejszościami narodowymi i etnicznymi w regionie. 


Na podstawie szczecin.tvp.pl,  szczecinek.pl
Obraz loreva34 z pixabay.com

Dodaj komentarz