MON: Polska będzie pełniła jurysdykcje karną nad żołnierzami USA stacjonującymi w Polsce

MON informuje:

Wbrew temu co podaje w artykule opublikowanym na portalu Gazeta.pl pt. „Zrezygnowaliśmy z prawa do sądzenia żołnierzy USA. Poza jednym wyjątkiem” redaktor Maciej Kucharczyk, Polska nie zrzekła się jurysdykcji karnej nad żołnierzami USA, którzy będą stacjonowali w Polsce.

Tytuł artykułu dziwi nas tym bardziej, gdyż autor w swoim tekście zamieścił zapis z umowy zawartej 15 sierpnia 2020 r. przez ministra Mariusza Błaszczaka i sekretarza Michaela Pompeo, z której wynika jasno, że Polska w każdym przypadku, który uzna za szczególnie ważny, sprawuje jurysdykcje karną nad żołnierzami USA. Stwierdzenie autora, że „Nie oznacza to całkowitego wyjęcia żołnierzy USA spod polskiego prawa, ale na co dzień w praktyce owszem” jest nieprawdziwe.

Jedyny wyjątek od zasady sprawowania jurysdykcji karnej przez Polskę, dotyczy czynów lub zaniechań popełnionych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Jest to zasada obowiązująca we wszystkich państwach NATO, gdyż wynika z Umowy NATO SOFA z 1951 r. Takie same przepisy obowiązują np. polskich żołnierzy biorących udział w misjach poza granicami kraju. Dodatkowo, w porównaniu do poprzedniej umowy o statusie Sił Zbrojnych USA w Polsce z 2009r., negocjowanej przez rząd PO-PSL, wprowadzono dodatkowe rozwiązania korzystne dla Polski. W przypadku prowadzenia postępowania przed sądem amerykańskim, Stany Zjednoczone mają obowiązek zapewnienia tych samych zasad traktowania osób poszkodowanych lub świadków jakie obowiązują w stosunku do obywateli USA.

Mamy pełną świadomość, że autor artykułu jest niechętny obecnemu kierownictwu MON oraz wiemy, że portal internetowy Gazeta.pl często korzysta z sensacyjnych, lecz mijających się z prawdą tytułów, by przyciągnąć użytkowników. Oczekujemy jednak rzetelności dziennikarskiej i liczymy, że artykuł pt. „Zrezygnowaliśmy z prawa do sądzenia żołnierzy USA. Poza jednym wyjątkiem” zostanie sprostowany.

źródło: MON

Dodaj komentarz