MON: Komunikat Podkomisji Smoleńskiej

W dniu wczorajszym (30.07.br.) Podkomisja Smoleńska złożyła sprawozdanie w Sejmie
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiając dotychczasowe badania w formie relacji z prac
naukowych, a także przekazała wszystkim Klubom Parlamentarnym i Kołu Poselskiemu ponad 50stronicowe streszczenie przygotowanego Raportu.
Przedstawiony materiał dowodowy zawierał:

-informację o udowodnionej przez laboratoria w Polsce, USA i Wielskiej Brytanii
obecności materiałów wybuchowych (TNT, RDX, pentryt) na szczątkach lewego
skrzydła
i wewnętrznego elementu poszycia samolotu;
-analizę parametrów lotu wskazujących, że do urwania lewego skrzydła doszło 100 m
przed tak zwaną brzozą Bodina;
-symulacje NIAR oparte na rekonstrukcji samolotu LS-DYNA dowodzące fałszywości
raportu MAK i Komisji Millera.

Ze sprawozdaniem filmowym można się zapoznać pod linkiem https://vimeo.com/443202945
Całość materiału zaprezentuje TV Republika w najbliższą niedzielę (2.08.br.) o godzinie 19:10.

Sekretarz Podkomisji
Marta Palonek

źródło: MON

Dodaj komentarz