Lubuski Bon Wsparcia otrzymały firmy związane z rozdzielającymi środki!

Zarząd Województwa chce unieważnić konkurs.            

Chluba lubuskiego urzędu marszałkowskiego, projekt Lubuski Bon Wsparcia pozostawił na razie przedsiębiorców poszkodowanych zamrożeniem gospodarki na lodzie, bez szumnie obiecanej pomocy. Kontrowersji w naborze wniosków było tak wiele, że zarząd województwa podjął słuszną decyzję i anulował przeprowadzoną 1 lipca aplikację.              

Jest to decyzja ze wszech miar uzasadniona, szczególnie, że jak donosi portal zachod.pl,,Okazało się, że wiele firm, które znalazły się w gronie szczęśliwców było powiązanych z instytucjami rozdzielającymi środki”. Już nie wspominając o tym, że ze względu na gigantyczne zainteresowanie dofinansowaniem, większość przedsiębiorców nie miała szansy w ogóle złożyć przygotowanych wniosków.                

Konkurencja była bardzo wielka, bo walka toczyła się o naprawdę duże pieniądze. Samozatrudnieni mogli wystąpić o kwotę ponad 50 tysięcy złotych, mikrofirmy mogły starać się o ponad 120 tysięcy złotych, a małe i średnie firmy o ponad 200 tysięcy złotych dotacji na działalność zarówno obrotową jak i inwestycyjną.       

Do naboru wniosków i rozdzielenia środków zostało wyznaczonych dwóch operatorów branżowych. Firmy z północnej części województwa koordynowała Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa, a z południowej Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Przygotowane w tym celu dofinansowanie miało trafić do kilkuset lokalnych firm.     

              
Jak czytamy w komunikacie opublikowanym po fali krytyki przez Zarząd Województwa Lubuskiego, opowiedział się on za unieważnieniem przeprowadzonego konkursu:            

,,Zarząd województwa podjął decyzję w sprawie projektu grantowego Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców.

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu dnia 21 lipca br. w związku z  sygnałami dezaprobaty i niezadowolenia płynącymi ze środowiska przedsiębiorców oraz doniesieniami medialnymi sugerującymi powiązania członków zarządu OPZL z firmami, które złożyły wnioski o dofinansowanie w ramach projektu grantowego Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców, rekomenduje unieważnienie konkursu. Zarząd powziął też informację o licznych błędach w trakcie naboru i przygotowaniach konkursu: krótka dostępność naboru realizowana przez system informatyczny, który przyjmował wnioski niekompletne i z niewypełnionymi do końca polami.

Zarząd pracuje nad  nowym katalogiem kryteriów w celu zwiększenia dostępności dla przedsiębiorców i transparentności konkursu. Zwiększy także alokację do 50 mln zł, by pomoc dotarła do większej ilości firm, które ucierpiały wskutek pandemii”.         

Pojawiła się też propozycja kompromisowego rozwiązania tej niepokojącej sytuacji dla czekających na szybkie wsparcie lubuskich przedsiębiorców. Po spotkaniu przedstawicieli urzędu marszałkowskiego i organizacji branżowych odpowiedzialnych za koordynację naboru wniosków i przydział pieniędzy OPZL z Zielonej Góry i ZIPH z Gorzowa w grze jest też pomysł jak pogodzić tych, którym aplikacja do programu Lubuski Bon Wsparcia powiodła się, z ogromną ilością przedsiębiorców, którzy nie mieli tyle szczęścia.          

Jak podaje portal gazetalubuska.pl: ,,Konkurs nie zostałby unieważniony, ale rozszerzony o kolejną rundę naboru, która trwałaby, co najmniej osiem godzin. Firmy, które już znalazły się na liście pozostałyby na niej, ale jednocześnie wyłączone z postępowania byłyby przedsiębiorstwa członków zarządu operatorów projektu. Uzgodniono również, w jakich przypadkach można poprawić wniosek na etapie oceny formalnej i że nie ma takiej możliwości na etapie oceny merytorycznej. Same kryteria oceny merytorycznej pozostałyby bez zmian”.          

Decyzję o tym czy zostanie unieważniony poprzedni kontrowersyjny nabór i ogłoszony drugi, tym razem z wyłączeniem osób zasiadających w zarządach obu zajmujących się nim izb, czy być może urząd marszałkowski przejmie całkowitą kontrolę nad realizacją projektu, podejmie zarząd województwa.           

I oby jak najszybciej, bo wielu przedsiębiorców może już tej pomocy nie doczekać!         

Opracowanie BC 

Get involved!

Comments

No comments yet