Lublin: Przewodniczący Rady Miasta i radny awansowali na dyrektorskie stanowiska w miejskich spółkach

Od lewej: Dariusz Sadowski i Jarosław Pakuła (fot. Maciej Kaczanowski/archiwum)

Na dyrektorskie stanowisko w wodociągach awansował miejski radny Dariusz Sadowski. Natomiast w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dyrektorem został Jarosław Pakuła, przewodniczący Rady Miasta. Obaj należą do prezydenckiego klubu radnych. Dyrektorem w MOSiR jest także były zastępca prezydenta Lublina

– Tak, obecnie zajmuję stanowisko zastępcy dyrektora ds. gospodarowania majątkiem – potwierdza nam radny Sadowski, który został zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w listopadzie zeszłego roku. Wtedy trafił na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Przygotowania Inwestycji. Teraz jest dyrektorem. Ze wszystkimi pytaniami o swój awans odsyła nas do rzeczniczki spółki.

– 10 marca nastąpiło powierzenie panu Dariuszowi Sadowskiemu obowiązków zastępcy dyrektora ds. gospodarowania majątkiem do dnia 9 czerwca 2020 r. – informuje Magdalena Bożko, rzeczniczka MPWiK. Radnemu podlega teraz Wydział Administracji i Gospodarki Materiałowej, Dział Nieruchomości oraz ośrodek wypoczynkowy w Białce. Wśród nowych obowiązków Sadowskiego jest m.in. „nadzór nad całością działań gospodarczych, inwestycyjnych i remontowych”, nadzór nad kosztorysami, sprawy związane z korzystaniem z gruntów, na których znajdują się urządzenia należące do spółki, a nawet nadzór nad opracowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

Natomiast na dyrektorskie stanowisko w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji trafił zatrudniony w tejże spółce Jarosław Pakuła, przewodniczący Rady Miasta, radny z klubu prezydenta Żuka. – Rzeczywiście, zostałem awansowany od 22 kwietnia. Obowiązków przybyło, ale pozostałe warunki pracy nie uległy zmianie – mówi nam Pakuła, którego pensja w MOSiR to 7 tys. zł brutto. – Zajmuję się szeroko rozumianą obsługą wewnętrzną spółki.

Dyrektor ds. administracyjnych to nowe stanowisko w MOSiR. – 21 kwietnia został wprowadzony nowy regulamin organizacyjny spółki, zaproponowany przez zarząd i zatwierdzony przez radę nadzorczą – informuje Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

– W nowej strukturze organizacyjnej są trzy stanowiska dyrektora: ds. administracyjnych, finansowy, ds. marketingu i zarządzania obiektami – mówi rzecznik. Dodaje, że zmiany obejmują też łączenie i podział niektórych komórek. – Mają na celu zapewnienie lepszego wykorzystania potencjału, wiedzy i doświadczenia zatrudnionych pracowników, a co za tym idzie lepszego funkcjonowania spółki.

Tłumacząc to „ochroną danych osobowych”, Bednarczyk nie podaje informacji o tym, kto konkretnie zajmuje dyrektorskie stanowiska. Wiadomo, że oprócz Pakuły dyrektorem w MOSiR jest Krzysztof Komorski. W poprzedniej kadencji był on zastępcą prezydenta Żuka, później został członkiem zarządu MOSiR, ale w lutym bieżącego roku rada nadzorcza odwołała cały zarząd spółki (nowym prezesem został Marek Spuz vel Szpos, wcześniej wiceszef MPWiK).

Niedługo po utracie stanowiska w zarządzie Komorski został w MOSiR dyrektorem technicznym. Jego stanowisko zmieniło się teraz na „dyrektora ds. marketingu i zarządzania obiektami”, wynagrodzenie pozostało bez zmian.

Za:

Regionalny portal informacyjny Dziennik Wschodni

Get involved!

Comments

No comments yet