Kpt. Ewa Chabros-Chromińska, beneficjent zakupu systemu Pegasus przez CBA, od początku kariery w MSW służyła w SB

Najpierw w wywiadzie cywilnym (Departament I), następnie w pionie obserwacji zewnętrznej (Biuro „B”), a potem elektronicznej ewidencji ludności (Departament PESEL).

Politycy, którzy doprowadzili do tego, że CBA stało się operatorem systemu Pegasus , administrowanego przez izraelską spółkę NSO Group, odpowiadają za to, że władztwo nad danymi inwigilowanych obywateli RP sprawują Shalev Hulio i Omri Lavie – weterani JW 8200/Aman i Niv Carmi z Mossadu.

Abstrahując od problemu legalności inwigilacji kluczowa kwestia to lekkomyślna i szkodliwa dla interesów Polski zgoda na sytuację, w której CBA jest tylko operatorem systemu, a jego administratorem pozostaje zagraniczna spółka, której założyciele wywodzą się z wywiadu wojskowego Izraela.

Może ktoś zapytać czy kontrahenta sprawdzono. ….. A skąd wiadomo, że go nie sprawdzono pod tym kątem?

Kontrahent pewnie był solidny, ale łyżka dziegciu w tej beczce miodu jest gdzie indziej: przy dźwiękach fanfar robi się suwerenowi wodę z mózgu trąbiąc o dezubekizacji, a za kulisami dobija się interesów z rzekomo złymi. Ot co!

Ojciec beneficjentki zakupu systemu Pegasus przez CBA, płk Marian Chabros, uchodził za osobę zaufaną Mirosława Milewskiego, szefa Departamentu I MSW (1969-1971), który był nawet autorem komentarzy zamieszczonych w jego resortowej monografii wywiadu cywilnego PRL. Patron płk. Mariana Chabrosa Mirosław Milewski swą wielką karierę w aparacie bezpieczeństwa rozpoczął w 1944 współpracując z sowieckimi organami bezpieczeństwa, a w lipcu 1945 pomagał SMIERSZ i NKWD w aresztowaniach wskazując miejsca pobytu poszukiwanych Polaków podczas obławy augustowskiej.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz udzielił 11.03.2014r. koncesji na obrót specjalny spółce Matic, w rękach córek płk Mariana Chabrosa, ubeka i zaufanego człowieka Mirosława Milewskiego, szefa Departamentu I MSW (1969-71),

co pozwoliło spółce na intratny handel izraelskim Pegasus z CBA

Ojciec beneficjentki zakupu systemu #Pegasus przez CBA, weteran walk z „reakcyjnym podziemiem”, funkcjonariusz UB/SB płk Marian Chabros. Od 11 sierpnia 1960 do 31 lipca 1964 z-ca rezydenta wywiadu MSW w Paryżu pod przykryciem jako konsul. Od 20 listopada 1967 rezydent w Atenach.

Jak się potem dziwić, że sprawa ITI TVN  czy FOZZ leży odłogiem od lat?

3 komentarze do wpisu „Kpt. Ewa Chabros-Chromińska, beneficjent zakupu systemu Pegasus przez CBA, od początku kariery w MSW służyła w SB”

Dodaj komentarz