Koordynator ds. dostępności – Kolonowskie

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem 

Konrad Wacławczyk – Sekretarz Gminy Kolonowskie/Zastępca Burmistrza Kolonowskiego  w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem pokój 9;
tel. 774611140
e-mail: sekr@kolonowskie.pl

źródło: Miasto i Gmina Kolonowskie; https://kolonowskie.pl/6843/strona-glowna.html

Dodaj komentarz