Gorzów chce pomóc mieszkańcom w spłacie zadłużenia z tytułu oplat czynszowych i eksploatacyjnych

„Nowa Polityka Mieszkaniowa dla Gorzowa Wielkopolskiego” – dokument powstał z inicjatywy prezydenta i został stworzony po kilkumiesięcznej pracy radnych i urzędników na podstawie diagnozy lokalnej sytuacji mieszkaniowej jak i doświadczeń z innych polskich miast. 

Przygotowany przez miasto projekt restrukturyzacji zadłużenia obejmuje aż pięć różnych wariantów, co daje duże możliwości skorzystania przez wielu zadłużonych jak i wyboru przez nich  najkorzystniejszego rozwiązania. 


Dobrą stroną tych zmian będzie to, że zwiększone wpływy skutecznie zapewnią środki na konieczne remonty i inwestycje w lokalach komunalnych. Ostatnie słowo w tej materii należy do radnych, to oni ocenią projekt i podejmą ostateczną decyzję o realizacji programu. 


Oprac. BC, red. GC na podstawie gorzow.pl,  radiogorzow.pl 

Obraz majgot z Pixabay


Dodaj komentarz