Głośny chrzęst upadku ruchu Polska 2050 przypisanego do Szymona Hołowni w Województwie Śląskim (wideo).

W zasadzie to już koniec, ale ciekawy. Wygląda na to, że „oficerowie prowadzący” przegapili kontrolę funkcjonowania ruchu Polska 2050 w województwie śląskim.

Jeszcze przed weekendem ukazało się oświadczenie Kamili Baran – jednej z liderek ruchu w regionie, możemy przeczytać (pisownia oryginalna):

Lider Okręgu Zagłębie
Zawiercie i Jaworzno

Jaworzno 20.01.2021r.


REZYGNACJA


Ja niżej Kamila Baran składam rezygnację z funkcji lidera Okręgu Zagłębie.
Zawiercie i Jaworzno oraz członkostwa w stowarzyszeniu Polska 2050 z dniem 20.01.2021 r.
W związku z trwającym 8 miesięcy sporem z koordynatorem wojewódzkim, Łukaszem
Pomrenke, jestem zmuszona złożyć rezygnację z pełnionej funkcji oraz członkostwa.
Z przykrością stwierdzam, że obecnie funkcjonujący, tymczasowy zarząd wojewódzki
z koordynatorem na czele, uniemożliwia skuteczną współpracę w ramach ruchu Polska 2050.


Wbrew słowom Szymona Hołowni, posiadanie własnego zdania jest dla koordynatora
wojewódzkiego wystarczającym powodem wyrzucania liderów powiatowych. Moje
wielomiesięczne zaciskanie zębów i starania o nawiązanie współpracy, apele o przestrzeganie obowiązujących zasad oraz wzajemnych ustaleń, po raz kolejny okazały się jednostronne, nieskuteczne. Zamiast tego, od miesięcy spotykam się z lekceważącym podejściem koordynatora wobec mojej osoby oraz wolontariuszy, za których odpowiadamy.

Jak widać stopień rozgoryczenia jest duży, i prawdopodobnie nie działają żadne umowy. Być może, że koordynatorzy są „lepiej poinformowani” – i zadania zlecone „gdzieś z góry” rozmijają się z potrzebami i intencjami zwykłych członków.

Proszę zauważyć, że działacze nazywają siebie woluntariuszami. To rodzi pewne zobowiązania wobec zarządu ruchu – który to – najwyraźniej jest głuchy i ślepy – na głosy dołu.


Po miesiącach oczekiwanie na odpowiedzi, które nigdy nie nadeszły, nie jestem już
w stanie tolerować pozorowanych działań koordynatora wojewódzkiego. Sprzeciwiam się dalszemu marnowania przez niego czasu ludzi ciężko pracujących na rzecz Polski 2050. Zgodnie ze słowami Szymona Hołowni, ruch Polska 2050 powstał aby walczyć z arogancją decydentów, przedmiotowym traktowaniem obywateli, kolesiostwem oraz państwem zbudowanym „na ślinę i sznurek”. Z przykrością stwierdzam, że wszystkie w/w elementy precyzyjnie określają styl organizacji pracy na poziomie wojewódzkim w naszym regionie. Nie widzę dążenia do podniesienia kultury organizacyjnej i jakości współpracy.

Widać, że raczej, że cały ten ruch jest „na ślinę i sznurek” – a intencje liderów rozmijają się z oczekiwaniami działaczy.

Dołączyłam do ruchu w przekonaniu, że w jego ramach będę aktywnie działała przy
naprawianiu Polski. Ideały i wartości pozostają mi bliskie i to właśnie dlatego nie jestem w stanie współpracować z koordynatorem, dla którego te wartości nie znaczą nic. Przepaść pomiędzy słowami Szymona Hołowni a rzeczywistością w Województwie Śląskim nie może być większa.
Dziękując za dotychczasową współpracę, jestem zmuszona do podjęcia tej jedynej,
właściwej dla mnie decyzji.
Kamila Baran

W internecie również ukazał się profesjonalnie nagrany film rozżalonych działaczy ze Śląska, Zagłębia i Jury:

źródło filmu: Edyta Kazikowska – Twitter

Wystawienie Szymona Hołowni do polityki było bardzo dobrym ruchem, jednym z ostatnich możliwych, jaki mógł związać ludzi o uczciwych intencjach – i odciągnąć od nurtu patriotyczno – narodowego. Jednak widać, że część ludzi przejrzała na oczy.

Smaczku sprawie nadaje to, że w niedzielę zniknął twitterowy profil Kamili Baran. A do rozsypującego się ruchu przeszła… Joanna Mucha.

Polecamy kupić dobre czipsy z polskich ziemniaków i polskie piwo lub cydr. Sprawy się dopiero rozkręcają.

Waldemar Szymal

Dodaj komentarz