Wstrząsający film z okolic Biedronki z Kluczborka

Jedna z internautek umieściła wstrząsający film na Facebooku. Możemy na nim zobaczyć pływające w strumyczku opodal lokalnej Biedronki rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki i inne śmieci.

Tymczasem na oficjalnej stronie Biedronki możemy przeczytać:

Godny zaufania członek środowiska naturalnego

Polityka środowiskowa

Poszanowanie dla środowiska naturalnego jest sprawą priorytetową dla Grupy Jerónimo Martins w ramach działań mających na celu rozwijanie Grupy w poszczególnych krajach. Spółki Grupy zobowiązane są do promowania praktyk zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji poprzez stałe podnoszenie skuteczności i sprawności prowadzonej działalności handlowej.

Grupa Jerónimo Martins inwestuje w odpowiedzialne i aktywne zachowania, mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wynikającej z działalności firmy.

Nie czarujmy się, taka sytuacja, z fruwającymi rękawiczkami jednorazowymi oraz maseczkami, powtarza się niemal w każdym miejscu, w którym stoją supermarkety. Piszący te słowa, nie jeden raz nie mógł znaleźć kosza przed sklepem. Czasami były to otwarte kosze, przy większym podmuchu rękawiczki są łatwo wywiewane – coś jednak nie funkcjonuje.

Tymczasem sprawy regulują Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19(w czasie trwania pandemii/epidemii)

a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

dalej możemy przeczytać:

Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

Film przedstawiający sytuację:

Zapewne personel sklepów jest przepracowany, ale nie zwalnia to z obowiązku osób odpowiedzialnych, za dbanie o bezpieczeństwo, w tym również własne.

Na uwagę zwraca też fakt, że nie tak dawno, zaczęto walczyć z darmowymi reklamówkami – chociaż nie było z nimi większego problemu. Teraz problem jest – i jego rozwiązanie powinno być priorytetem.

Dębiec

Dodaj komentarz