Odpady z warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka” trafiały do Brańska

Osady ściekowe z Warszawy trafiały do dziewięciu województw, także podlaskiego – poinformował podlaski senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki.

Inspektorzy ochrony środowiska badają sprawę zamknięcia składowiska odpadów w Brańsku. Przy rekultywacji pola składowego miały być wykorzystane osady z warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”.

 – Po kontrolach Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska okazało się, że także tu, do Brańska, w ramach rekultywacji wysypiska śmieci, trafiły odpady z oczyszczalni „Czajka” – mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki.

– Rzeczywiście miał miejsce fakt dowożenia osadów ściekowych z Warszawy na teren rekultywowanego składowiska odpadów w Brańsku (…). Ogólnie – osady ściekowe są w pozwoleniu na przetwarzanie tych odpadów na terenie składowiska, tylko nasze wątpliwości budzi fakt, skąd one pochodzą. Badamy w tej chwili, czy zostały spełnione warunki przestrzegania tak zwanej „zasady bliskości”, która mówi, że odpady, w tym osady ściekowe, powinny być przetworzone najlepiej w miejscu ich powstania, a najdalej – na terenie województwa, na terenie którego powstały – informuje zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Mirosław Michalczuk.

Spółka, która przywoziła osady ściekowe z Warszawy, zapewnia, że działała zgodnie z prawem.

– Nie doszło do naruszenia zasady bliskości (…). Odebrane komunalne osady ściekowe zostały poddane procesowi odzysku (R3) w celu rekultywacji składowiska odpadów. Nie miało miejsca natomiast „stosowanie komunalnych osadów ściekowych”, przy czym wyjaśniam, że zgodnie z definicją ustawową przez „stosowanie komunalnych osadów ściekowych” rozumie się „rozprowadzanie komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby” (…). A tylko przy „stosowaniu” należy przestrzegać zasady bliskości, nie zaś przy procesie R3-odzysk – oświadczyła spółka.

Dopóki postępowanie Inspektoratu Ochrony Środowiska jest w toku, władze Brańska wstrzymują się z komentowaniem sprawy. 

Get involved!

Comments

No comments yet