Dobiega końca modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Inwestycja za ponad 100 milionów złotych brutto, jest na etapie odbioru technicznego i rozruchu technologicznego. Początkiem grudnia, urządzenia przerobią pierwsze partie odpadów. Zakład będzie je przyjmował od 350 tys. mieszkańców południowej części Podkarpacia.

Dobiegająca końca modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie to w praktyce wymiana wszystkich urządzeń na nowoczesne. Zautomatyzowano cały proces mechanicznej segregacji śmieci. Natomiast od podstaw wybudowano instalację biologicznego przetwarzania odpadów. W betonowym silosie długości ponad 100 metrów, mieszczą się 22 reaktory. Każdy może zmieścić 250 ton bioodpadów. Obiekt wybudowano za ponad 25 milionów złotych.

Nowoczesna instalacja zastąpi kontenerowe, dwuetapowe przetwarzanie, które było uciążliwe dla otoczenia z powodu odoru. Proces będzie przebiegał w warunkach hermetycznych i nie będzie uciążliwy dla otoczenia.

Wraz z rozruchem instalacji biologicznego unieszkodliwiania odpadów, będzie mogła ruszyć mechaniczna segregacja śmieci. Zainstalowane na jej potrzeby urządzenia kosztowały 40 milionów złotych. Zakład będzie przetwarzał 40 tys. ton odpadów rocznie. Według planów, pełną moc przerobową powinien osiągnąć w połowie przyszłego roku.

Źródło: TVP 3 Rzeszów-Aktualności

Dodaj komentarz