ANTYPARTIA popiera stworzenie prawdziwej ustawy antykorupcyjnej wg wzoru Stowarzyszenia RKW

Wariograf dla posłów, sędziów i prokuratorów  – Antypartia rozważa przyjęcie do swego programu wyborczego obowiązkowych testów na prawdomówność dla kandydatów do parlamentu, sądu i prokuratury.

Na spotkaniu Antypartii w Toruniu 24 lipca 2021 grupa działaczy Stowarzyszenia RKW Ruchu Kontroli Wyborów – Ruchu Kontroli Władzy zaproponowała Antypartii, by wprowadzić do jej programu nałożenie na wszystkich kandydatów do parlamentu oraz na sędziów i prokuratorów obowiązku poddania się wariograficznym badaniom na prawdomówność.

Wprowadzenie do programu wyborczego Antypartii zaproponowanego przez RKW rozwiązania byłoby dobrym uzupełnieniem już istniejących w nim punktów, tj. obowiązku składania przez kandydatów Antypartii do parlamentu i rad gmin przyrzeczenia publicznego według art. 919 kodeksu cywilnego, które zmusiłoby przyszłego posła czy radnego do wypłacenia każdemu wyborcy w danym okręgu 1.000 zł w przypadku, gdyby nie zagłosował on za tym, co obiecał w kampanii przedwyborczej czy też innej propozycji Antypartii, by można było w czasie kadencji odwołać nieuczciwego posła w drodze referendum.

Z aktualnego, kilkudniowego rozpoznania władz Antypartii, które przekazał nam jej założyciel dr Marek Ciesielczyk: zdecydowana większość członków i sympatyków jest za włączeniem do programu politycznego partii pomysłu stworzenia prawdziwej ustawy antykorupcyjnej wg propozycji Stowarzyszenia RKW.

Cieszymy się i zapraszamy Antypartię do współpracy w tworzeniu takiej Ustawy.

Poniżej kilka informacji o tej młodej partii politycznej:

ANTYPARTIA to nowe ugrupowanie na polskiej scenie politycznej, które ma tylko jedną cechę partii politycznej – jest od kilku miesięcy zarejestrowane. Pozostałe są zaprzeczeniem tego, z czym mamy do czynienia w klasycznej partii politycznej.

Kandydaci na posłów czy radnych z list Antypartii będą zobowiązani złożyć tzw. przyrzeczenie publiczne – na podstawie artykułu 919 kodeksu cywilnego – wobec wyborców w swym okręgu, zobowiązując się do wypłacenia każdemu wyborcy 1.000 zł, jeśli – będąc posłem – nie zagłosują za tym, co obiecywali w czasie kampanii przedwyborczej.

Antypartia domaga się m.in.:

– likwidacji progu referendalnego, by obywatelski sposób wpływania na decyzje (wzorem np. Szwajcarii), tj. referendum, przestało być w Polsce fikcją,

– zmiany „najgłupszej na świecie ordynacji wyborczej” – jak ją określił śp. prof. Zbigniew Brzeziński – na większościową, by wyborcy, a nie wódz partyjny wybierali posłów,

– wprowadzenia możliwości odwoływania posła w czasie kadencji w drodze referendum, aby parlamentarzysta nie czuł się przez 4 lata bezkarny,

– ograniczenia liczby kadencji parlamentarzysty i radnego do dwóch,

– wprowadzenia obowiązkowych, wariograficznych badań na prawdomówność każdego kandydata na parlamentarzystę, sędziego czy prokuratora,

– powiązania wynagrodzenia posła ze średnią krajową, którą powinien otrzymywać parlamentarzysta, by zdawał sobie sprawę z poziomu życia obywateli,

– likwidacji wszelkich immunitetów parlamentarzystów, sędziów, prokuratorów etc., aby przestali funkcjonować jako „nadzwyczajna kasta”, 

– wprowadzenia faktycznej odpowiedzialności finansowej i karnej za błędne decyzje urzędników, sędziów, prokuratorów etc., by Polacy czuli, iż żyją naprawdę w demokratycznym państwie prawa,

– likwidacji subwencji państwowych dla partii politycznych, by ograniczyć partiokrację, która jest jedną z najgroźniejszych patologii w Polsce,

– wprowadzenia reform ekonomicznych podobnych do tych w Irlandii, Singapurze czy Nowej Zelandii, które zagwarantowały swego czasu obywatelom tych państw osiągnięcie najwyższego standardu życia w ciągu 5-10 lat.

Więcej informacji: www.antypartia.org

tel. 601 255 849

źródło:

Dodaj komentarz