Zmiana granic Krosna coraz bardziej realna. Jest pozytywna opinia rady powiatu

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Rada Powiatu Krośnieńskiego pozytywnie zaopiniowała plan powiększenia Krosna – a tym samym – zmianę granic powiatu. Decyzja zapadła zdecydowaną większością głosów.

Uchwały nie poparła jedynie trójka radnych z gmin Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne. To właśnie ich część terenów (głównie obszar dawnego lotniska) ma znaleźć się w granicach miasta.

Uchwała została podjęta na ostatniej sesji. Projekt przedstawiła sekretarz powiatu, Zdzisława Żywiec. Jak tłumaczyła, o wyrażenie opinii w sprawie poszerzenia granic administracyjnych Krosna, w sposób polegający na włączeniu do terytorium miasta części terenów położonych w gminie Krościenko Wyżne oraz sołectwach Targowiska i Łężany w gminie Miejsce Piastowe, zwrócił się do samorządu powiatu prezydent Piotr Przytocki.

Za:

Nowiny

Dodaj komentarz