Zmiana granic Krosna coraz bardziej realna. Jest pozytywna opinia rady powiatu

Starostwo Powiatowe w Krośnie

Rada Powiatu Krośnieńskiego pozytywnie zaopiniowała plan powiększenia Krosna – a tym samym – zmianę granic powiatu. Decyzja zapadła zdecydowaną większością głosów.

Uchwały nie poparła jedynie trójka radnych z gmin Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne. To właśnie ich część terenów (głównie obszar dawnego lotniska) ma znaleźć się w granicach miasta.

Uchwała została podjęta na ostatniej sesji. Projekt przedstawiła sekretarz powiatu, Zdzisława Żywiec. Jak tłumaczyła, o wyrażenie opinii w sprawie poszerzenia granic administracyjnych Krosna, w sposób polegający na włączeniu do terytorium miasta części terenów położonych w gminie Krościenko Wyżne oraz sołectwach Targowiska i Łężany w gminie Miejsce Piastowe, zwrócił się do samorządu powiatu prezydent Piotr Przytocki.

To część procedury, związanej z przygotowaniem wniosku o zmianę granic. Daje ona zainteresowanym samorządom prawo do wyrażenia opinii.

Starosta, zanim projekt uchwały trafił na sesję, przeprowadził konsultacje społeczne. Trwały aż miesiąc. Mieszkańcy mogli wyrazić swoje zdanie za pośrednictwem strony internetowej powiatu. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli pełnoletni mieszkańcy wszystkich miejscowości powiatu, nie tylko gmin, które na powiększeniu Krosna stracą obszarowo.

Łącznie w konsultacjach wzięło udział 470 osób.

– Spośród 459 ważnie udzielonych odpowiedzi, za przyłączeniem części terenów w ościennych gminach do Krosna opowiedziało się 313 osób, przeciw włączeniu było 143, a 3 osoby wstrzymały się – informuje Ewa Bukowiecka, rzeczniczka starosty.

Starosta zwrócił się do radnych o wydanie pozytywnej opinii. Nie było dyskusji podczas sesji – nikt nie zgłosił się do zabrania głosu. 14 radnych było za zmianą granic, wstrzymali się dwaj radni (z Krościenka i Miejsca Piastowego), przeciw była radna z gm. Miejsce Piastowe.

Starosta Jan Pelczar komentując podjęcie uchwały powiedział, iż jest to jedyna słuszna decyzja.

– Ze względu na to, że wójtowie gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe doszli do porozumienia z prezydentem Krosna, a my jako powiat nie chcemy hamować rozwoju tego terenu

– argumentował.

– Uważam, że powinien zostać odpowiednio zagospodarowany z myślą o mieszkańcach całego regionu, zarówno miasta jak i powiatu. Być może powstanie tam ważny i oczekiwany łącznik z projektowaną drogą ekspresową S19, która stanowi fragment szlaku Via Carpathia. Jest to też ostatni moment, aby pozyskać dodatkowe fundusze zewnętrzne. Niech ten teren służy ludziom i niech się tam coś dzieje – dodał starosta.

Za:

Nowiny

Get involved!

Comments

No comments yet