Z Łomży do Warszawy ominiemy Konarzyce. Uroczyste otwarcie obwodnicy

Pierwsze, nieoficjalne otwarcie obwodnicy Konarzyc odbyło się 23 grudnia ub. roku i polegało na zdjęciu barierek przez drogowców.

Od tego czasu droga była już przejezdna. Pozwoliło to mieszkańcom Konarzyc odpocząć od uciążliwości powodowanych przez przejeżdżające pojazdy a kierowcom zaoszczędzić trochę cennego czasu.

Natomiast 15 stycznia zatrzymano ruch na kilkanaście minut i z udziałem przedstawicieli władz samorządów odbyło drugie, oficjalne otwarcie drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku miasta Łomża i obejścia miejscowości Konarzyce. Zadanie to zrealizowano w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”.

Wartość kontraktu zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku miasta Łomża i obejścia m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża”  wyniosła ponad 42 mln zł. Wykonawcą robót była firma Budimex S.A. Nadzorem inwestorskim zajmowało się SGS Polska Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz IDM INWESTYCJE Sp. z o.o. Sp.K – Partner, a obsługą laboratoryjną Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane TBB Marcin Lewko.

Wskazany odcinek drogi znajduje się również w granicach administracyjnych Łomży. – Z punktu widzenia komunikacyjnego jest to inwestycja, która pozwoli mieszkańcom naszego miasta oraz osobom, które tutaj przyjeżdżają w lepszy, bardziej dostępny sposób tu dojechać. (…) W obrębie miasta realizujemy szereg ważnych inwestycji z programów rządowych i wojewódzkich, ale cieszy na pewno fakt, że cały subregion łomżyński, w tym gminy w okolicach naszego miasta podejmują takie inicjatywy

– informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

Źródło: www.lomza.pl

Dodaj komentarz