W Białymstoku przy ul. Jurowieckiej będzie jeszcze więcej bloków wielorodzinnych

W tym miejscu od kilku lat powinna funkcjonować galeria handlowa, ale w jej miejsce wyrastają wieżowce, jeden po drugim.

Wkrótce będzie ich jeszcze więcej, bo wydana została kolejna już decyzja o pozwoleniu na budowę. Jednak na tej ulicy nie będą to jedyne bloki wielorodzinne, bo kolejna wysoka zabudowa mieszkaniowa ma powstać praktycznie naprzeciwko istniejącej Galerii Jurowiecka.

Na ulicy Jurowieckiej, już po jej przebudowie, niemal codziennie tworzy się korek w godzinach popołudniowego szczytu.

Sznur aut stoi niekiedy od Galerii Jurowiecka aż do ronda św. Faustyny i ulicy Poleskiej. To efekt między innymi tej przebudowy, ale również i tego, że do wybudowanych niedawno bloków wprowadzili się nowi mieszkańcy. Wkrótce tych mieszkańców będzie jeszcze więcej, kiedy wybudowane zostaną nowe bloki.

Od kilku lat przy Jurowieckiej powstaje nowoczesna zabudowa mieszkaniowa. Powstaje na terenie, na którym kiedyś znajdowała się hala sportowa Jagiellonii oraz stadion piłkarski. Pierwotnie miała tam zostać wybudowana galeria handlowa, z której zyski miała czerpać przede wszystkim sportowa spółka akcyjna Jagiellonia Białystok.

Środki te miały pójść na utrzymanie klubu, bo grunty, które miasto sprzedało, miały być przeznaczone na budowę takiego obiektu. I przede wszystkim po to, aby z budżetu miasta nie przekazywać co roku pieniędzy na utrzymanie klubu.

Stało się jednak inaczej. Powstała bowiem spółka Apartamenty Jagiellońskie, która na tym terenie najpierw uzyskała warunki zabudowy, a następnie decyzje o pozwoleniu na budowę.

Zarządzający spółką sprytnie wykorzystali fakt, że dla tego obszaru nie było uchwalonego planu miejscowego, więc swoje inwestycje zaczęli wznosić w oparciu o tak zwane dobre sąsiedztwo, które jest badane przez miejskich urzędników w przypadku wydawania warunków zabudowy.

Spółka wybudowała więc już kilka wielopiętrowych bloków wielorodzinnych i wkrótce zacznie budowę kolejnych dwóch.

„(…) zawiadamiam o wydaniu na wniosek firmy „Apartamenty Jagiellońskie” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Przędzalnianej 6H lok. 105, 15-688 Białystok, w dniu 16 lipca 2020 r., decyzji Nr 489/2020, znak: DAR-II.6740.103.2020, w sprawie pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i handlem, murkami oporowymi, parkingami nadziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. gr. 1181/14 (obręb 17 – Bojary), przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku

– czytamy w obwieszczeniu prezydenta Białegostoku zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jednak to nie będą jedyne bloki przy ulicy Jurowieckiej, które wygenerują znacznie większy ruch niż obecnie. Po drugiej stronie ulicy, praktycznie naprzeciwko Galerii Jurowiecka także mają zostać wybudowane bloki wielorodzinne i też o wielu kondygnacjach. Tam inni z inwestorów rozpoczęli starania o realizację swoich inwestycji mieszkaniowych. Bloki mają powstać na terenie po dawnym dworcu PKS i na terenie po dawnej zajezdni PKS.

Co ciekawe, na tym fragmencie ulicy Jurowieckiej był przyjęty plan miejscowy, który wykluczał możliwość budowy bloków mieszkaniowych. Kilkukrotnie zmiany tego planu odrzucała Rada Miasta poprzedniej kadencji.

Rada Miasta w obecnym składzie zmieniła jednak plany miejscowe już na pierwszym posiedzeniu, wbrew woli mieszkańców, którzy sprzeciwiali się takiej zabudowie w swoim sąsiedztwie.

A po zmianach, plany już pozwalają na realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, która wkrótce rozpocznie się w tej części ulicy Jurowieckiej.

Agnieszka Siewiereniuk – Maciorowska

Źródło i foto: ddb24.pl

Dodaj komentarz