TBSy na gwiazdkę zwracają do 6000 zł – trzeba tylko do nich napisać

Trzeba do nich tylko napisać wezwanie do zapłaty, a następnie pozew do sądu.

Jak pokazuje zakończona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi sprawa Pani Iwony Kudaj TBS-y, pobierają od lokatorów niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, poza czynszem oraz świadczeniami niezależnymi od wynajmującego, również dodatkowe opłaty związane z konserwacją i eksploatacją instalacji.

Te nieprawidłowe praktyki doprowadziły do obciążenia niektórych lokatorów opłatami, które w skali ostatnich 10 lat sięgają rzędu kilku tysięcy złotych. Rozstrzygnięta przez Sąd Okręgowy w Łodzi sprawa jest niewątpliwe cenną wskazówką dla innych lokatorów, którzy zmagają się z podobnymi problemami.

Ich rozwiązanie nie będzie jednak łatwe. Wymaga podjęcia odpowiednich kroków prawnych, w postaci przygotowania wezwania do zapłaty, a następnie – w przypadku oporu drugiej strony – skorzystania z pomocy Sądu. Tak zrobiła ww. Pani Iwona, która przy wsparciu Kancelarii Adwokackiej rozpoczęła batalię z zarządem TBS w Zgierzu ponad 4 lata temu.

Tamtejszy TBS jest wyjątkowo „oporny”, a władze miasta niechętne do pomocy, gdyż miasto jest udziałowcem Spółki, tak że nie jest zainteresowane zwrotem nienależnie naliczonych opłat. Pani Iwona Kudaj zainicjowała akcję naprawiania zepsutych relacji pomiędzy „wszechwładnymi” zarządami TBS, a nic nieznaczącymi lokatorami.

Naprawa nie jest prosta, ale jest niewątpliwie konieczna. Jak wyjaśnia biegły sądowy, pan Wojciech Jan Konieczny, ustawy to dla zarządów rzecz święta. Muszą oni przestrzegać litery prawa i nie maja żadnej możliwości, aby tę literę zmieniać, poprawiać, udoskonalać, czy negować. Takie właśnie nieuczciwe praktyki – w praktyce sprowadzające się do naliczania niezgodnych z prawem, ale często zgodnych z regulaminami TBS opłat, stosuje wiele zarządów Spółek.

Jednak nie ma najmniejszego znaczenia, co jest w regulaminie – wyjaśnia pan Wojciech – decydującą moc prawną posiadają bowiem przepisy ustawowe, którym WSZYSTKIE regulaminy są podległe. Obecnie opracowywany jest poradnik dla lokatorów zawierający również wzory pism procesowych oraz sposoby wyliczenia nienależnie pobranych przez TBS kosztów.

Poza tym na FB zawiązano grupę, do której można się zapisać i otrzymać pomoc na bieżąco, do czego zachęcamy wszystkich lokatorów TBS w Polsce, gdyż od każdego przez ostatnie 10 lat mogła być niesłusznie pobrana kwota sięgająca kilku tysięcy zł. Zdaniem mec. Stanisława Kubiak oraz mec. Piotra Modro, którzy wspierali Panią Iwonę Kudaj w walce sądowej przeciwko TBS-owi w Zgierzu, kategoryczność uzasadnień sądów obu instancji daje podstawy do przyjęcia, że podobne sprawy będą rozstrzygane w podobny sposób.

Brak wątpliwości co do nieprawidłowego sposobu naliczania przez TBS opłat potwierdziły bowiem dwa niezależnie rozpatrujące sprawę składy sędziowskie i to pomimo wskazywania przez drugą stronę różnorakich opinii prawnych. Innymi słowy, ww. orzeczenia są bezcenną wskazówką dla pozostałych lokatorów, którzy śmielej powinni rozpoczynać walkę o własne pieniądze.

Podsumowując, pieniądze te są do zwrotu pod warunkiem jak najszybszego złożenia odpowiednich dokumentów. Wiele osób obawia się „zemsty” zarządów, ich niechęci bądź utrudnień. Zapewniamy, że nie ma się czego obawiać. Fala roszczeń powoli wzbiera, a zarządy wiedzą, że w sposób nieprawidłowy traktowały swoich lokatorów i teraz będą musiały zapłacić za dopuszczenie się tych nieprawidłowości. Skala nadużyć jest tak duża, że nikt nie będzie zwracał uwagi na pojedynczego lokatora, który już teraz ginie w tłumie. Zatem jak Państwo widzicie, należy śmiało dochodzić swoich praw i nie obawiać się Zarządów TBS.

Grupa na FB https://www.facebook.com/groups/781284062720793

Jacek Biel

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz