Spółdzielnia socjalna w Dąbiu aktywizuje bezrobotnych

Od kilku miesięcy w gminie Dąbie działa spółdzielnia socjalna, której zadaniem jest aktywizacja długotrwale bezrobotnych. Jej członkowie zajmują się usługami opiekuńczymi oraz drobnymi remontami i naprawami. Interwencje w razie małych awarii, wymiana liczników czy starych hydrantów to zadania zespołu interwencyjno-remontowego działającego w ramach spółdzielni.     

 
Dzięki temu projektowi gmina nie tylko zmniejszyła stopę bezrobocia, ale również znacznie zredukowała koszty zadań remontowych. Wszystko dzięki dotacji na specjalistyczny sprzęt i wyposażenie dla spółdzielni. Wcześniej władze gminy wynajmowały do prac interwencyjno-remontowych firmy zewnętrzne.       

Jak powiedział wójt Marcin Reczuch: „Nie mieliśmy do dyspozycji sprzętu i kiedy trafiała się awaria, to kontaktowaliśmy się z lokalnymi przedsiębiorcami o użyczenie np. koparki czy jakiegoś innego urządzenia. Te ostatnie nie zawsze były dostępne, a ich wynajęcie kosztuje.   Za usługi zewnętrzne płaciliśmy wcześniej 140 lub 150 zł za godzinę. Teraz koszty spadły do ok. 100 zł”.       


Aktywizacja bezrobotnych dotyczy tych osób, na które gmina otrzymała pieniądze. Jak wyjaśnia kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w urzędzie gminy Dąbie:        

„Przez pierwsze pół roku otrzymujemy wsparcie pomostowe na osobę w wysokości 1500 zł, przez następne pół roku będzie ona wynosiła ok. 900 zł. Osobną dotacją było dofinansowanie na wyposażenie miejsc pracy i zakup sprzętu. W tym przypadku otrzymaliśmy 144 tys. zł. Zakupiliśmy … koparkę, samochód do przewozu osób, drobny sprzęt medyczny do usług opiekuńczych, a także kilka urządzeń do pielęgnacji ogrodniczej”.        


Spółdzielnia jest już po pierwszej kompleksowej kontroli działalności. Rozwiązanie się sprawdziło doskonale, pomimo, że gmina taki projekt przeprowadza po raz pierwszy. Wszystko jak dotąd działa bez zarzutu. Niewielka gmina dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędziła pieniądze na wspólne wydatki i stworzyła 6 miejsc pracy dla osób, które jej bardzo potrzebowały.       

Na podstawie  krosnoodrzanskie.naszemiasto.pl
https://krosnoodrzanskie.naszemiasto.pl/spoldzielnia-socjalna-w-dabiu-aktywizuje-bezrobotnych/ar/c1-7602873

Oprac. BC

Obraz Pexels z Pixabay

Get involved!

Comments

No comments yet